Annons

Tweet ledde till böter

Den information som läckte ut från en studie av läkemedlet simeprevir i våras resulterar i böter för Medivir.

13 dec 2013, kl 12:30
0

Annons

Det är disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen som kommit fram till att företaget Medivir har brutit mot börsens regler för informationsgivning. Anledningen är att positiva studieresultat från COSMOS-studien av läkemedelskandidaten simeprevir spreds via Twitter från en konferens i USA den 3 mars i år.

En konferensbesökare tog ett foto av studiedata som presenterades och lade ut bilden på Twitter. Under förmidagen den 4 mars steg Medivirs aktiekurs och handeln stoppades. Senare samma dag publicerade Medivir ett pressmeddelande om resultaten varpå handeln återupptogs.

Disciplinnämnden konstaterar att resultaten i och för sig inte var uppseendeväckande och att Medivirs första bedömning om att det inte rörde sig om uppgifter som skulle påverka börsen var korrekt. Men i och med att de sekretessbelagda uppgifterna spreds på Twitter uppstod en dramatik och ett intresse får det anses vara av kurspåverkande natur, fortsätter de.

Medivir får även kritik för att pressmeddelandet den 4 mars dröjde. Företaget åläggs att betala ett vite på 384 000 kronor.