Annons

Samarbeten viktiga för Medivir

I en bransch som mestadels präglas av neddragningar skiljer Medivir ut sig. Nu har företagets hepatit C-läkemedel godkänts.

5 jun 2014, kl 10:15
0

Annons

Medivir

Medivir grundades 1988 genom en avknoppning från Astra Zeneca.
Idag arbetar cirka 140 personer på företaget, varav 90 inom R&D. 
Företaget börsnoterades 1996 och hade 2013 cirka 450 miljoner kronor i omsättning.
För några veckor sedan firades det i Medivirs lokaler i Huddinge utanför Stockholm. EU-kommissionen hade godkänt Medivirs hepatit C-läkemedel Olysio, simeprevir. 
– Det är fantastiskt, jag kan knappt tro att det är sant. Det är inte många forskare som får vara med om att följa ett läkemedel från start till godkännande, säger Åsa Rosenquist som är läkemedelskemist, chef för avdelningen för läkemedelskemi på Medivir och projektledare för simeprevir fram till start av de kliniska studierna.  
 
Godkännandet var bara ett i raden. I september förra året kom det första godkännandet, i Japan. Sedan har läkemedlet godkänts i bland annat Kanada, USA och Ryssland. Olysio är en NS3/4A-proteashämmare för behandling av kronisk hepatit C. Det är godkänt för behandling av genotyp 1 och 4, och används antingen i kombination med ett annat direktverkande antiviralt läkemedel som Sovaldi, sofosbuvir, eller tillsammans med pegylerat interferon och ribavarin. Medivir har utvecklat simeprevir tillsammans med Janssen.
– Vi hade inte haft möjligheten att ta Olysio hela vägen utan samarbetet med Janssen. De har gjort de stora kliniska studierna, men vi har hela tiden varit med i de strategiska diskussionerna, säger Charlotte Edenius, utvecklingschef på Medivir.
 
Medan Janssen marknadsför Olysio i övriga världen, har Medivir ansvar för den nordiska marknaden och läkemedlet finns redan tillgängligt i Sverige. 
– Det finns en stor förväntan på Olysio från vården. De äldre interferonbaserade hepatit C-behandlingarna innebär ofta svåra biverkningar. Dessutom blir inte alla botade. Men vi har i studier kunnat visa att Olysio tillsammans med Sovaldi kan bota upp emot 95 procent av de mest svårbehandlade patienterna, även utan interferon, säger Charlotte Edenius.
 
Medivir grundades 1988 genom en avknoppning från AstraZenecas antivirala forskningsenhet.
– Vi var ursprungligen fokuserade på hiv, men när HCV blev känt i slutet av 1980-talet kunde vi använda oss av kunskapen från hiv-forskningen. Det var till en början svårt att studera hepatit C-viruset i labbmiljö, men när tekniken var tillgänglig kunde vi snabbt komma in i fältet, säger Åsa Rosenquist och berättar att det är därför som många nya hepatit C-läkemedel nu börjar godkännas.
 
Idag har Medivir totalt 17 produkter på marknaden, varav två är egenutvecklade och en nyligen inlicensierad av det spanska bolaget Ferrer. De andra produkterna tillkom 2011 då Medivir köpte Biophausia.
– Vi har gjort en resa från att vara ett biotechföretag till att bli ett läkemedelsföretag med verksamhet inom både forskning, utveckling och försäljning, säger Åsa Rosenquist.
 
Några av de pågående forskningsprojekten vid Medivir är en polymerashämmare mot hepatit C, en katepsin K-hämmare mot artros och en katepsin S-hämmare mot neuropatisk smärta. Medivir vill bli bredare både inom forskningsområden och inom den kommersiella delen. Ambitionen är att bli ett starkt läkemedelsbolag med nordisk bas.
– Vår senaste framgång med simeprevir kommer att göra oss lönsamma och därmed ge oss möjlighet att stärka och utveckla vår verksamhet , men utan att skaffa oss växtvärk. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med bra partners, såväl andra läkemedelsbolag som akademiska grupper, vilket också ger oss flexibilitet, säger Charlotte Edenius.
 
Charlotte Edenius tror att en förklaring till att Medivir har lyckats i en bransch som präglas av neddragningar bland annat beror på att man värnat om sin spetskompetens avseende kemin och biologin kring enzymklaserna proteaser och polymeraser.
– Vår affärsidé bygger på att utveckla vår spetskompetens och satsa på de sjukdomar där vår spetskompetens är relevant, vilket innebär att vi kan konkurrera och hitta olika strategiska partners för olika faser i utvecklingen. Att köpa Biophausia var ett viktigt steg i bolagets utveckling, eftersom det även gav oss en kommersiell del. Det är viktigt att ha mer än ett ben att stå på och det har lett till att Medivir idag är ett helt integrerat läkemedelsbolag, säger Charlotte Edenius.
 
– Många företag har det svårt idag, och därför tror jag det är viktigt för svensk life science att visa att det går att lyckas. Idag går utvecklingen mot att även stora företag väljer att jobba genom samarbeten, vilket ger öppningar för små bolag att hitta partners och kunna sälja in sin nischkompetens eller specifika, nischade projekt.