Två är bättre än en

Anmäld: Nycomed
Anmälare: Dr Hans Backteman resp Dr Ingela Engblom
Ärende: Kestine
Ärendenr: W614 resp W618
Utgång: Friade

22 sep 2004, kl 17:52
0

Annons

Nycomeds marknadsföring i broschyr och tv-reklam av antihistaminet Kestine (ebastin) har anmälts av två läkare. Anmälningarna gäller huruvida ebastin skulle vara bättre än andra antihistaminer, överdriven effekt av dosökning, huruvida ebastin är sederande eller ej, dess säkerhetsprofil och biverkningar samt dess effekt på nästäppa. Båda anmälarna menar också att reklamfilmen som visats på tv, där en jesusgestalt används i dubbel upplaga, för att illustrera att ebastin kan användas i dubbel dos, är en stötande framställning av Jesus för många kristna och inte förenlig med god smak.

Nycomed bestrider anmälningarna och menar att produktresumén ligger till grund för både broschyren och för tv-reklamen. IGM håller med Nycomed som frias på samtliga anmälda punkter.

Nycomed menar slutligen att Jesus i reklamfilmen framställs i en god dager och att filmen är humoristisk och förmedlar budskapet att en är bättre än två. Filmen har också bedömts av det Marknadsetiska Rådet och friats där. Även IGM friar Nycomed för filmens upplägg.