Annons

Tristare vinna med naloxon i kroppen

Forskare börjar allt bättre förstå opioidernas betydelse för belöningssystemet. Det förklarar till exempel varför naloxon tycks fungera mot spelberoende

16 okt 2008, kl 15:26
0

Annons

Förutom att substansen naloxon minskar glädjen att vinna gör den det också tristare att förlora. Det visar en engelsk studie gjord med forskare från Karolinska Institutet.

Det är inte bara
signalsubstansen dopamin som är kopplat till belöningssystemet i hjärnan. Att även opioiderna medverkar i belöningsprocessen har man tidigare studerat i djurmodeller.
I en engelsk studie fick 15 personer delta i ett försök där de fick spela om pengar på ett lyckohjul. Vid ena tillfället fick de opioidantagonisten naloxon innan spelsessionen började, vid ett annat tillfälle placebobehandling.
? Vi vet ju att dopaminet så att säga driver på jakten efter belöning, genom att påverka motivation och inlärning, medan opioidsystemet mer påverkar själva upplevelsen av glädje och njutning, säger Predrag Petrovic, forskare vid Karolinska institutet som deltagit i forskningen.

När försökspersonerna
beskrev hur de upplevde spelomgångarna visade det sig att de njöt mindre av vinsterna och grämde sig mer över förlusterna om de fått naloxonbehandling, jämfört med placebo. Och forskarna kunde med en funktionell magnetkamera se att främre cingulum i hjärnan, som har en hög koncentration av opioidreceptorer, var mer aktivt ju mer försökspersonerna vann och även ju mer de förlorade. Efter behandlingen med naloxon minskade aktiveringen.
? Idag använder man ju läkemedel som påverkar opioidsystemet, bland annat mot spelberoende och alkoholism. Med vår studie har vi börjat förstå hur preparaten fungerar, säger Predrag Petrovic.