B-vitamin påverkar inte alzheimer

Höga doser B-vitamin till alzheimersjuka minskar inte försämringen av deras kognitiva funktioner. Det visar en ny amerikansk studie som därmed bekräftar tidigare forskning i ämnet.

16 okt 2008, kl 12:18
0

Annons

I studien deltog drygt trehundra patienter med moderat eller misstänkt alzheimer, som inte hade brist på B12 eller folat. Patienterna behandlades under 18 månader med en kombinerad B-vitamintablett eller placebo.

Syftet var
att i en tillräckligt stor studie se om man genom att maximalt sänka homocysteinnivåerna med B-vitaminer kunde minska försämringen av den kognitiva funktionen.
I studien som publicerats i Jama såg man inga skillnader mellan placebogruppen och de som fick behandling.

Slutsatsen i
studien är densamma som SBU:s demensrapport.

Artikeln är publicerad i Jama den 15 oktober. Titeln är High-Dose B Vitamin Supplementation and Cognitive Decline in Alzheimer Disease.