TLV:s beslut om insulinpumpar överklagas

Nordic Infucare, Medtronic, Rubin Medical och Roche Diagnostics
Scandinavia överklagar TLV:s beslut att inte längre subventionera
insulinpumpar.

23 maj 2012, kl 12:33
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade i slutet av april att insulinpumpar inte längre ska ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet ska träda i kraft den 1 december 2013.

Nu har de fyra företagen överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, skriver Pharma Online. Nordic Infucare anser att TLV inte har rätt att på eget initiativ ändra på definitioner av förbrukningsartiklar, medan Medtronic skriver att TLV överskrider sin befogenhet genom att utfärda en ny definition av begreppet förbrukningsartiklar. Även Rubin Medical anser att omprövningen saknar laglig grund och Roche Diagnostics skriver i sin överklagan att omprövningen av insulinpumpar strider mot syftet med återkallelseförbehållet i förmånslagen.

I sitt beslut menade TLV att garantitiden på fyra år var för lång för att insulinpumpar ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar.

Myndigheten fick i april i uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter, bland annat insulinpumpar.