Annons

TLV tar sig an medicinteknik

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska på uppdrag av regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

18 apr 2012, kl 11:55
0

Annons

Uppdraget är till ett försök för att utröna om bedömningarna är till nytta för hälso- och sjukvården. Regeringen har själv bestämt att insulinpumpar ska ingå som en av två produkter i projektet. Vilken den andra produktgruppen blir ska TLV besluta.

Medicintekniska produkter
som omfattas av läkemedelsförmånen säljs på apotek, men det vanligaste är att patienterna får dem via vården. I båda fallen kan landstingen göra upphandlingar.
De hälsoekonomiska bedömningar som TLV gör är tänkta att ligga till grund för hälso- och sjukvårdshuvudmännen kliniska beslut och upphandling.
I oktober 2013 ska uppdraget slutredovisas.