Annons

Tjänstedirektivet kan bli
spiken i kistan för monopolet

Det förslag till tjänstedirektiv som lagts av EU-kommissionen innebär att det svenska apoteksmonopolets tid snart kan vara förbi, oberoende av det mål som nu behandlas i EG-domstolen.

15 jun 2004, kl 13:40
0

Om EG-domstolen inte skulle gå på generaladvokatens linje och ålägga den svenska regeringen att bryta upp detaljhandelsmonopolet så är det ändå sannolikt bara en tidsfråga innan monopolet upphör, menar omvärldsanalytikern Göran Alsterlind.

Det förslag till tjänstedirektiv vars innebörd och praktiska betydelse började diskuteras under valrörelsen inför valet till EU-parlamentet antas innebära stora förändringar.

? De som principiellt kommer att råka ut för den största förändringen är just de svenska apoteken, menar Göran Alsterlind.
Visserligen kan nationella regeringar, med hänvisning till folkhälsan, kräva undantag och föra frågan till EG-domstolen.
Eftersom det inte finns något apoteksväsende liknande det svenska i Europa så kommer domstolen då, om inte nu, att öppna för privata apotek i Sverige, menar Göran Alsterlind.

Även om tjänstedirektivet ännu inte antagits så brukar sådana här förslag vara väl förankrade och nästan alltid antas, med smärre förändringar. Det kan vara inlemmat i den svenska lagstiftningen tidigast 2008.

Landstingsförbundet menar i sitt yttrande över förslaget att bland annat hälso- och sjukvården bör undantas från tjänstedirektivet.