Annons

Tillväxthormon granskat och bedömt säkert

Somatropin, som används för behandling av tillstånd som har samband med brist på tillväxthormon, är en säker behandling. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, som granskat säkerhetsdata för läkemedel som innehåller tillväxthormonet.

19 dec 2011, kl 11:24
0

Annons

För ett år sedan inledde CHMP en granskning av alla tillgängliga säkerhetsdata för läkemedel som innehåller somatropin för att göra en ny utvärdering av nytta-riskbalansen. Anledningen var resultat från en epidemiologisk långtidsstudie som tydde på en möjlig ökad dödlighet hos personer som behandlats med tillväxthormonet under barndomen. I långtidsstudien tyckte man sig se en ökad dödlighet bland annat relaterat till skelettumörer.

Men CHMP
anser att den epidemiologiska studien har stora metodologiska begränsningar och att det tillsammans med övriga säkerhetsdata som kommittén studerat inte bekräftar den högre dödligheten.

Somatropin är
ett tillväxthormon som framställs via rekombinant DNA-teknologi och ingår i ett antal godkända läkemedel för behandling av tillstånd som har samband med brist på tillväxthormon.
I Sverige behandlades förra året drygt fyra tusen personer med somatropin