Annons

Metformin får nytt stöd

Läkemedel med metformin kan minska risken att dö i hjärt-kärlsjukdom
för patienter med typ 2-diabetes. Det visar en genomgång av data som
amerikanska forskare har gjort. Resultaten presenteras i tidsskriften Archives of Internal Medicine.

29 okt 2008, kl 11:46
0

Annons

De senaste åren har det kommit en rad nya orala läkemedel för behandling av typ 2-diabetes på marknaden. Hur dessa preparat påverkar risken för kardiovaskulära händelser har varit omdiskuerat och vissa studier har pekat på att de medför en ökad risk. Amerikanska forskare vid Johns Hopkins School of Medical Health har därför gjort en metaanalys av studier som tar upp sådana händelser under behandling med orala ditabetespreparat. Totalt använde de data från 40 randomiserade studier där vuxna med tyå 2-diabetes behandlats med läkemedel av typerna sulfonureider, biguanider, tiazider och meglitinider.

Resultaten som publicerats i tidsskriften Archives of Internal Medicine visar att metmorfin, som är en typ av biguanid, var det enda läkemedlet som kunde kopplas till minksad risk för död i hjärt-kärlrelaterade händelser. Behandling med metmorfin minskar enligt studierna risken med 26 procent jämför med andra orala diabetespreparat eller placebo.

Rosiglitazon var det enda läkemedelet där det gick att se en viss koppling till ökad risk för hjärt-kärlrelaterad död, men sambandet är enligt författarna inte statistiskt säkerställt. Tidigare studier har pekat på liknande resultat för rosiglitazon och författarna efterlyser fler studier och en bättre rapportering hur preparatet påverkar patienter med typ 2-diabetes.