Antivirala ökar inte risken för missbildningar

Trots att det är en vanlig behandling har det varit dåligt med uppgifter om antivirala läkemedel som aciklovir, valaciklovir och famciklovir orsakar missbildningar när de används under graviditeten. Nu ger en dansk registerstudie lugnande besked.

25 aug 2010, kl 12:28
0

Virusinfektioner som herpes simplex och herpes zoster är vanliga och två av hundra gravida drabbas av primär herpes simplex, varav över hälften under den första trimestern. Infektionerna behandlas ofta med antivirala läkemedel som aciklovir (Zovirax m.fl.), valaciklovir (Valtrex m.fl.) eller famciklovir (Famvir). Men det har hittills varit ont om data kring medlens eventuella fosterskadande effekter. Tidiga djurstudier visade ingen ökad risk, men senare djurstudier har visat en förhöjd risk för multipla missbildningar med höga doser aciklovir.

Nu har danska forskare undersökt registeruppgifter från samtliga födslar i Danmark från 1 januari 1996 till 30 september 2008, sammanlagt närmare 838 000 nyfödda barn, och samkört dem med det nationella förskrivningsregistret. Studien, som publiceras i dagens Journal of the American Medical Association, JAMA, tyder på att riskerna är obefintliga, eller mycket små. Totalt fick drygt 1 800 gravida kvinnor någon av de antivirala läkemedlen utskrivna under den första trimestern. De födde totalt 40 stycken barn med en allvarlig missbildning, det motsvarar en frekvens på 2,2 procent. I den stora gruppen gravida som inte fått antivirala medel föddes 19 920 barn med en allvarlig missbildning, motsvarande en frekvens på 2,4 procent.

Inte heller när forskarna granskade aciklovir ensamt fann de någon förhöjd risk för missbildningar. När det gäller valaciklovir och famciklovir var antalet exponerade och missbildade barn så litet (sju respektive ett) att forskarna har svårt att dra några slutsatser.

En ledare i JAMA berömmer de danska forskarna för att de har tagit fram ny och viktig information som ger relativt starka belägg för att åtminstone aciklovir inte är någon stor orsakare av missbildningar. Men ledaren poängterar samtidigt att trots att studien är stor innehåller den för få fall av varje enskild missbildning för att man helt ska kunna utesluta att medlen inte orsakar en ökning av någon speciell missbildning.