ADHD-läkemedel ökar inte risken för hjärtsjukdomar

Läkemedel som används för att behandla ADHD hos vuxna ökar inte risken
för allvarliga hjärt-kärlhändelser. Det visar en amerikansk studie.

14 dec 2011, kl 12:09
0

Annons

2007 kom flera rapporter om att barn och vuxna som ätit läkemedel mot ADHD drabbats av hjärtattack, stroke och hjärtstillestånd. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA lät då undersöka hur säkra läkemedlen var.

Den första studien, som gjordes på barn och ungdomar, publicerades i början av november och visade ingen förhöjd risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser. Nu har den andra studien publicerats, i tidskriften Jama. Inte heller den visar någon ökad risk för vuxna.

I USA behandlas fler än 1,5 miljoner vuxna med ADHD-läkemedel. I studien ingick drygt 150 000 personer mellan 25 och 64 år som behandlades med läkemedel mot ADHD, till exempel metylfenidat. De jämfördes med cirka 300 000 personer som inte fick de läkemedlen. Under de drygt 1,3 år som patienterna följdes fanns 1 357 fall av hjärtinfarkt, 296 fall av plötslig hjärtdöd och 575 fall av stroke. Forskarna fann ingen ökad risk att drabbas hos dem som använde läkemedel jämfört med dem som inte gjorde det.

ADHD-läkemedel kan ge ökat blodtryck och puls som biverkning och därför fortsätter FDA att rekommendera att personer med hjärtproblem inte ska använda läkemedlen.