Annons

Ansökan om preventiv behandling med Truvada

Läkemedelsföretaget Gilead har ansökt hos FDA om att få sitt hiv-läkemedel Truvada godkänt för behandling av icke hivinfekterade.

19 dec 2011, kl 12:05
0

Annons

Bromsmedicinen Truvada godkändes 2004 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av hiv och är idag en av de mest förskrivna behandlingarna.
Efter att ha studerat läkemedlets preventiva effekt och fått positiva resultat har nu företaget ansökt om att få det godkänt som preventiv behandling av patienter som riskerar att infekteras i sexuella relationer där en part är smittad.

Stora studier
som gjorts, bland annat på homosexuella män i USA, Brasilien och Thailand, visade på positiva resultat av den förebyggande medicineringen. Men också studier som gjorts på heterosexuella par i Kenya och Uganda, där den ena partnern var smittad, minskade risken betydligt med medicinering. Men det har också rapporterats om studier som fått avslutas i förtid då medicineringen inte visade sig fungera.

I de studier
som gjorts visar försökspersonerna få samma biverkningar som hiv-infekterade som behandlas med Truvada, det vill säga illamående, viktnedgång och förhöjda kreatininvärden.