ASA skyddade mot tarmcancer

Acetylsalicylsyra i lågdos kan ha en skyddande effekt mot cancer i tjock- och ändtarm enligt en ny studie.

25 okt 2010, kl 12:25
0

Forskare från Storbritannien, Nederländerna och Sverige har tittat på långtidsdata för patienter i fem randomiserade studier där effekten av acetylsalicylsyra, ASA, mot hjärt-kärlsjukdom studerats. Att ta ASA i lågdos är en etablerad blodproppshämmande behandling men den nya studien visar att det också kan ha en skyddande effekt mot cancer i tjock- och ändtarm.

I studien, som publicerats i Lancet kommer forskarna fram till att de patienter som behandlades under lång tid med ASA fick ett ökat skydd mot cancer främst i proximala delen av tjocktarmen. Totalt studerades data från 14 000 patienter och efter 20-års uppföljning såg de att fem års behandling med 75-300 mg ASA, reducerade risken att drabbas av cancer i tjock- och ändtarm med 24 procent och risken att dö i sjukdomen med 35 procent. Den absoluta riskminskningen att dö i sjukdomen var 1,76 procentenheter.

Forskarna bakom studien påpekar att ingen bör börja ta ASA i förebyggande syfte på eget bevåg. De säger också att väl utbyggda screeningprogram är det bästa sättet att upptäcka fall av tjock- och ändtarmscancer. Nyttan med ASA i förebyggande syfte har varit föremål för diskussion eftersom behandlingen också ökar ger en ökad risk för blödningar.