Fler fall av röda hund

I år har fem fall av röda hund rapporterats till Smittskyddsinstitutet. Det är få, men ska å andra sidan jämföras med de noll till två som rapporterats de senaste tio åren.

19 dec 2011, kl 13:24
0

Annons

Sedan början av 1980-talet erbjuds alla barn i Sverige vaccinering mot röda hund. Det är en lindrig sjukdom, men ger svåra fosterskador om den drabbar blivande mammor tidigt under graviditeten.

Ett av de rapporterade
fallen gäller en gravid kvinna som inte var vaccinerad och ådrog sig sjukdomen på besök i sitt hemland i Sydostasien. Barnet föddes med tecken på ögon-, hörsel- och hjärtskador.

Eftersom det
är första året som Smittskyddsinstitutet ser en uppgång av antalet rapporterade fall är det för tidigt att dra några slutsatser om antalet fortsatt kommer att öka påpekar Tiia Lepp, läkare på avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet.
? Men vi vill informera om ökningen i år för att påminna om att rubella inte är en utrotad sjukdom och att det är viktigt att skydda gravida.
Av de fem insjuknade, fyra vuxna och ett barn, var två inte födda i Sverige.Sjukdomen är ju fortfarande vanlig i flera länder och därför kan många nyanlända i barnafödande ålder sakna immunitet, påpekar Smittskyddsinstitutet.
? Det startar nu ett projekt där man ska se över hälsoundersökningarna för asylsökande, men personer som kommer av till exempel familjeanknytningsskäl hamnar utanför det projektet, påpekar Tiia Lepp.
? När det gäller barn upp till 18 år har Skolhälsovården ansvar för att alla erbjuds vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet, men när det gäller vuxna finns det inte någon sådan organisation.

I vissa landsting
screenas fortfarande gravida och kvinnor som visar sig sakna antikroppar erbjuds vaccinering efter förlossningen. Men många landsting har slutat med den kontrollen, säger Tiia Lepp.
Smittskyddsinstitutet påpekar vikten av att alla, inte minst nyanlända som är ovaccinerade blir identifierade och erbjuds vaccin.