Annons
Tidig plasmabehandling gav lindrigare covid-19
Foto: istock

Tidig plasmabehandling gav lindrigare covid-19

Forskare rapporterar lovande resultat av att sätta in plasmabehandling tidigt i sjukdomsförloppet.

14 jan 2021, kl 07:28
0

Annons

Plasmabehandling är en av de terapier som prövas mot covid-19 i studier runt om i världen, bland annat i Sverige. Det handlar om behandling med så kallad konvalescentplasma, det vill säga blodplasma som donerats av personer som tillfrisknat från covid-19. Konvalescentplasma kan innehålla antikroppar som hjälper immunförsvaret hos en coronapatient att bekämpa viruset.

Plasmabehandling hjälpte ej kritiskt covidsjuka

I de flesta studier har behandlingen, med varierande utfall, prövats hos patienter som vårdas på sjukhus för sin covid-19. Så är det även i den internationella så kallade Remap-Cap-studien (Randomised, Embedded, Multifactorial, Adaptive Platform trial for Community-Acquired Pneumonia). Preliminära data från den studien visar nu att kritiskt sjuka covid-19-patienter inte hade någon nytta av plasmabehandling, rapporterar Pharmaceutical journal.

I studien har 912 allvarligt covidsjuka patienter i intensivvård fått behandlingen. Men den har varken påverkat dödligheten eller förkortat tiden till tillfrisknande.

På grund av dessa resultat kommer plasmabehandling inte längre att ges till så sjuka patienter i Remap-Cap-studien. Men forskarna vill fortsätta att pröva behandlingen hos sjukhusinlagda covidpatienter med en mer måttlig sjukdomsbild.

– Konvalescentplasma är en värdefull resurs och vi kan nu fortsätta att fokusera på att identifiera exakt vilka patienter som kan ha störst nytta av behandlingen – kanske patienter tidigare i sjukdomen eller med försvagade immunsystem, säger professor Anthony Gordon, Imperial college London, som leder den brittiska delen av Remap-Cap-studien till Pharmaceutical journal.

Effekt tidigt i förloppet

Åt samma håll går tankarna hos en grupp forskare i Argentina som nu publicerar en studie av plasmabehandling ännu tidigare i sjukdomsförloppet, hos patienter som inte ligger på sjukhus. Denna studie tyder på att behandlingen kan vara ett effektivt sätt att förebygga sjukhusinläggning hos äldre och/eller personer med samsjuklighet. Alltså personer som har en förhöjd risk för allvarlig sjukdom om de drabbas av covid-19. Studien har publicerats i New England journal of medicine.

I en randomiserad, dubbelblind studie fick 160 deltagare infusion med antingen konvalescentplasma eller placebo inom 72 timmar efter symtomdebut. Deltagarna var 65 år eller äldre. För dem mellan 65 och 74 år krävdes samsjuklighet i form av exempelvis diabetes eller högt blodtryck för att personen skulle bli inkluderad i studien.

Deltagarna var hemma med symtom som tydde på covid-19. Diagnosen bekräftades med testning vid hembesök. De som hade ett positivt virustest fick åka till en klinik och få infusion med konvalescentplasma med hög koncentration av antikroppar mot det nya coronaviruset. Infusionen gavs under 1,5-2 timmar.

Minskade risken för allvarlig sjukdom

Det primära utfallsmåttet i studien var allvarlig respiratorisk sjukdom med 30 andetag per minut eller mer och en syresättning under 93 procent. Patienterna följdes i 15 dagar. Resultatet av studien visar att plasmabehandlingen minskade risken att bli så allvarligt sjuk med minst 48 procent. Tretton av 80 plasmabehandlade jämfört med 25 av 80 som fick placebo utvecklade allvarlig respiratorisk sjukdom.

Studien visade också att konvalescentplasma med hög koncentration av antikroppar (IgG)hade en mycket bättre effekt än plasma med lägre koncentration. När forskarna analyserade utfallet för enbart de patienter som fått plasma med en extra hög koncentration minskade risken för svår respiratorisk sjukdom med hela 73 procent.

Forskarna drar slutsatserna att konvalescentplasma helt bör ges tidigt i sjukdomsförloppet och att denna enkla och billiga behandling då kan rädda liv. De framhåller också att det är viktigt att definiera gränsvärden för vad som är acceptabla antikroppshalter.