Annons
Sveriges farmaceuter skjuter upp fullmäktige

Sveriges farmaceuter skjuter upp fullmäktige

Den senaste tidens turbulens inom förbundet gör det svårt att hitta kandidater till en ny styrelse.

13 jan 2021, kl 12:15
0

I september förra året valdes Sandra Jonsson in som ordförande i Sveriges farmaceuter efter ett dramatiskt fullmäktigemöte som Läkemedelsvärlden då rapporterade om. Övriga val till styrelsen sköts då upp och skulle ha genomförts i dag vid ett extra fullmäktige. Men på grund av svårigheter att hitta personer som vill sitta i styrelsen har mötet skjutits upp.

– Det är ett väldigt komplicerat arbete att hitta en ny styrelse, säger Carin Svensson, ordförande i valberedningen för Sveriges farmaceuter.

Nominerade vill avvakta

Vid fullmäktigemötet i höstas hade valberedningen föreslagit omval av den sittande ordföranden Ulf Janzon, som har sina yrkesmässiga rötter i läkemedelsindustrin och hade tillträtt två år tidigare. Men under sittande fullmäktigemöte nominerade Karin Gummesson, ordförande för förbundets apotekssektion, istället Sandra Jonsson, som arbetar på sjukhusapoteket vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Vid en sluten omröstning vann sedan Sandra Jonsson med siffrorna 16 mot 10.

– Vi hade inga indikationer på att det här skulle hända utan det kom som en blixt från klar himmel. Händelsen gör det definitivt svårare att välja en ny styrelse, säger Carin Svensson.

Kritikerna talade om en kupp och ansåg att apotekssektionen på ett osnyggt sätt utnyttjat sin majoritet i fullmäktige. De var rädda att förbundets verksamhet framöver helt skulle domineras av fackliga apoteksfrågor. Detta skulle då, menade de, ge minskat utrymme för professionsutveckling och för de två mindre sektionerna, industri- respektive offentligsektionen.

– Det som hände på mötet gjorde att nästan alla styrelseledamöter ställde sina platser till förfogande och i nuläget vill de flesta avvakta och se vad som händer, säger Carin Svensson.

Extra fullmäktige kan hållas tidigast i mars

Den tidigare styrelsen sitter fortfarande kvar, och kommer att göra det fram tills att fullmäktigemötet äger rum. När detta sker är dock ännu inte klart. Enligt stadgarna måste ett nytt extra fullmäktige utlysas minst två månader i förväg, vilket gör att mötet tidigast kan hållas i mitten av mars.

– Just nu pågår diskussioner i den interimistiska styrelsen om hur man ska kunna komma vidare. Bland annat diskuteras hur man ska kunna förändra i stadgarna så att sådana här kupper inte blir möjliga i framtiden. Vi avvaktar just nu resultat i den frågan. Då kan det bli lättare att hitta kandidater, säger Carin Svensson.

Hon berättar att valberedningen nu fortsätter arbetet med att hitta nya kandidater.

Läkemedelsvärlden har sökt Sandra Jonsson som meddelar att de i förbundsstyrelsen har bestämt att hon inte kommer att uttala sig mer i ärendet i dagsläget. Till Svensk farmaci uppger hon att förbundsstyrelsen i dag, den 13 januari, ska ha ett möte där de hoppas att komma fram till ett nytt datum för fullmäktigemötet.