ARBETSMILJÖ PÅ APOTEK
”Har inte fått signaler om för hög arbetsbelastning”
Har inte fått några signaler. Varken Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk handel, eller Åsa Ramel, arbetsrättsjurist på Almega, säger att de fått några signaler om underbemanning och tuff arbetsmiljö på apoteken. Foto: Istock, Svensk handel, Almega.

”Har inte fått signaler om för hög arbetsbelastning”

Företrädarna för apoteksarbetsgivarna säger sig inte märkt att arbetsmiljön på apotek är särskilt tuff.

7 feb 2024, kl 15:00
0

Annons

I fredags kunde Läkemedelsvärlden rapportera att den fackliga kritiken växer mot underbemanning och tuff arbetsmiljö på apotek.

Svensk handel och Almega apoteksföretagen organiserar de allra flesta apoteksarbetsgivare som har kollektivavtal.

Både Svensk handel och Almega uppger att de inte fått några signaler om utbredda brister i arbetsmiljön, som för låg grundbemanning.

– Min bild är att arbetsmiljön är viktig här precis som i andra branscher. Den ska vara god och fungera väl. Min bild är att arbetsgivarna tar arbetsmiljön på stort allvar, precis som man ska göra som arbetsgivare, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk handel.

Kritiken växer bland apotekspersonalen

Sveriges farmaceuter anser att låg grundbemanning är det största problemet, samt att det är både generellt och utbrett på öppenvårdsapoteken.

Apotekspersonal vittnar bland annat om för alltför hög arbetsbelastning, stress, svårt att få ledigheter och raster samt många sjukskrivningar.

Unionen och Sveriges farmaceuter har exempelvis dragit tre apotek i Värmland till Arbetsmiljöverket på grund av dålig arbetsmiljö.

Sveriges farmaceuters nya arbetsmiljöenkät, som Läkemedelsvärlden var först med att rapportera om, visar också på missnöjet bland apoteksfarmaceuterna.

Apoteksfarmaceuter svarar där i högre grad negativt på i stort sett alla enkätfrågor, jämfört med sina kollegor inom life science-branschen och offentlig sektor.

Farmaceuter på apotek tycker i högre grad att de har en oacceptabel arbetsbelastning, svarar mer negativt på samtliga enkätfrågor som handlar om återhämtning och är mindre nöjda med ledarskapet.

Även enligt Försäkringskassans undersökning är apoteksjobb ett riskyrke för att bli sjukskriven och att bli sjukskriven en längre tid. Det gäller både apotekare, receptarier och apotekstekniker.

Företräder apoteksarbetsgivare

Ola Axelsson är förhandlingschef på Svensk handel som företräder merparten av alla apoteksarbetsgivare, exempelvis de stora apotekskedjorna.

Förhandlingschefen känner dock inte igen bilden av att det skulle vara för hög stress på apotek, och i synnerhet för farmaceuter.

Bara en av tio farmaceuter på öppenvårdsapotek svarar att arbetsbelastningen är helt acceptabel i Sveriges farmaceuters nya arbetsmiljöenkät. Vad gör arbetsgivarna åt det?

– Jag har svårt att värdera enkätundersökningen eftersom jag inte kunnat ta del av hela undersökningen, säger Ola Axelsson.

Sker lokalt hos apoteksarbetsgivare

Förhandlingschefen Ola Axelsson på Svensk handel framhåller att arbetsmiljöproblem, om det fungerar väl, ska hanteras lokalt, ute på apoteken.

– Det är jätteviktigt, säger han.

Svensk handel är inte handgripligen involverade i arbetsmiljöarbetet ute på apoteken, förklarar Ola Axelsson. Det hör inte till vanligheterna att sådana frågor som måste tas centralt.

– Däremot bistår vi ju naturligtvis med rådgivning när det efterfrågas av våra medlemsföretag. 

– Om man från den fackliga sidan eller som medarbetare tycker att något inte fungerar i arbetsmiljöarbetet, då bör man lyfta det på ute den arbetsplats där det är aktuellt så att man tillsammans med arbetsgivaren kan få en lösning.

”Vi kan ha olika uppfattningar”

Har ni från arbetsgivarsidan inte uppfattat några signaler alls om att det skulle vara en tuff arbetsmiljö för farmaceuter på apotek?

– Arbetsmiljöfrågor är ju något vi diskuterar med facket också och det kan ju också komma upp i våra kollektivavtalsförhandlingar. Arbetsmiljön är ju ett vitt begrepp, det kan ju handla om arbetstidens förläggning som du säger, pauser och raster, och det är absolut något vi diskuterar med facket, säger Ola Axelsson och fortsätter:

– Och även om vi båda parter har uppfattningen om att arbetsmiljön inte ska vara något annat än bra, så kan vi ha olika uppfattningar om hur man når dit. Det diskuterar vi tillsammans med facket.

Apoteksarbetsgivare signalerar inte

Men jag som bevakar apoteksområdet får signaler om att det finns arbetsmiljöproblem, i rapporter och i media. Har inte ni märkt av det?

– Inte som jag har fått till mig av arbetsgivarna, att farmaceuterna har för hög arbetsbelastning. Däremot att man är medveten om att arbetsmiljön är viktig och att man behöver jobba med den.

Men menar du verkligen att det inte är någon brist på personal och att det är stressigt på apoteken för farmaceuterna?

– Alltså jag tror att i den här branschen, precis som i många andra branscher, finns det säkert utmaningar att hantera.

– Vi vet ju att det är brist på farmaceuter och det är klart att det riskerar att påverka bemanningen på olika platser från tid till annan. Det är klart att det finns en utmaning där i den här branschen precis som i många andra.

– Men jag har ingen annan bild än att företagen precis som facken tar det här på allvar och verkligen försöker arbeta med det här så att man har bra och välfungerande verksamheter. Det är klart att det finns utmaningar i den här branschen men jag tycker att man hanterar det på ett bra sätt.

Apoteksarbetsgivare kan bedöma bemanning

Sveriges farmaceuter anser arbetsgivarna bör höja grundbemanningen för att människor ska må bra och vilja jobba kvar? Hur ser du på det?

– Jag säger att det är klart att de måste ha en bemanning för den verksamhet de bedriver. Sen utgår jag från att arbetsgivaren har möjlighet att bedöma vad som är rätt bemanning för varje arbetsplats, varje apotek. Sen kan det säkert vara så att arbetsgivare och fack har olika uppfattning om vad som behövs.

Det finns även ett lagstiftningskrav när det gäller kompetensutveckling, och enligt enkäten finns det brister även där. Hur ser du på det?

– Jag har ingen annan uppfattning än att företagen ser till att man får den kompetens man behöver. säger Ola Axelsson.

Apoteken har den bemanning som krävs

Farmaceuterna uppfattar att underbemanning och stress ytterst är en patientsäkerhetsfråga. De varnar för att stress kan ökar risken för exempelvis felexpediering. Vad säger du om det?

– Det är klart att det är en patientsäkerhetsaspekt kopplat till det. Och som jag sa är min uppfattning är att företagen har den bemanning som krävs för att kunna bedriva en bra och väl fungerande verksamhet.

Hur ska apoteksarbetsgivare få människor att vilja arbeta på apotek?

– Jag tänker att det är som för andra arbetsgivare att man får lyfta fram de fina fördelarna med att arbeta i branschen. Och det är ju väldigt många farmaceuter som väljer att jobba inom apoteksbranschen också.

– Men det är inget man kan slå sig till ro med på något sätt. Utan som situationen ser ut, med den brist på farmaceuter som finns, så kommer apoteksföretagen även fortsättningsvis att behöva jobba hårt för att attrahera och behålla medarbetare.

Känner inte till tuff arbetsmiljö

Almega är den andra arbetsgivarorganisationen för apoteksarbetsgivare. De har dock ett mindre antal apoteksarbetsgivare som medlemmar, som Apotea och ApoEx.

Åsa Ramel är avtalsansvarig förhandlare för apoteksföretagen inom Almega.

Hon säger först till Läkemedelsvärlden att hon inte känner till att det skulle vara utbredda problem med arbetsmiljön ute på apoteken.

Ovanligt med tvister

Åsa Ramel skriver sen i ett uppföljande mejl till Läkemedelsvärlden att hon tror säkert att det finns de som har en tuff arbetsmiljö ute i verksamheterna. Men sådana frågor kommer till henne först när det uppstår en tvist.

– Det är väldigt ovanligt att det går så långt. Jag har inte hört det vare sig från våra medlemmar eller fått några propåer från facken.

Åsa Ramel poängterar att Almega erbjuder arbetsgivarmedlemmarna bra expertstöd i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljö en viktig fråga

Arbetsmiljön är en prioriterad fråga som ofta är på agendan i avtalsrörelserna, enligt Åsa Ramel. Arbetsmiljön är en viktig fråga för Almega och deras medlemsföretag, understryker hon.

Men parterna har dock ibland olika syn på hur man bäst bidrar till en bättre arbetsmiljö på företagen.

– Eftersom det är sådan brist på farmaceuter är det också en fråga om överlevnad för apoteksarbetsgivarna. Att man har en bra arbetsmiljö och är en attraktiv arbetsgivare bidrar till att farmaceuterna stannar kvar. Det tycker jag är naturligt.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng