Hem Taggar Acc 2005

Tag: Acc 2005

Metoprolol först när infarktpatienten är stabil

Resultaten från den andra delen av Commit-studien visar att metoprolol inte ska ges till patienter med hjärtinfarkt förrän de är stabila.
9 mar 2005, kl 21:13

Ytterligare studie bekräftar clopidogrels effekt vid hjärtinfarkt

Resultaten från Commit-studien, den största kliniska prövning som gjorts i Kina, visar att clopidogrel (Plavix), som tillägg till acetylsalicylsyra, har gynnsam effekt vid hjärtinfarkt.
9 mar 2005, kl 21:05

Clopidogrel även vid hjärtinfarkt

Resultaten från Clarity-Timi 28-studien, som presenterades idag vid ACC-kongressen, visar att clopidogrel (Plavix) har gynnsam effekt även vid hjärtinfarkt.
8 mar 2005, kl 23:30

Rimonabant klarar av att hålla vikten

Enligt Rio Europe-studien, som presenterades igår på ACC-kongressen, fungerar rimonabant bra för att uppnå och behålla viktnedgång.
8 mar 2005, kl 23:01

Ascotstudien förordar ACE-hämmare och kalciumblockerare

Patienter som behandlas med ACE-hämmare och kalciumblockerare löper mindre risk att dö än de som behandlas med betablockerare och tiaziddiuretika. Det framgick idag när preliminära resultat från Ascotstudien presenterades på ACC-kongressen.
8 mar 2005, kl 22:20

Intensiv behandling med atorvastatin bättre än vanlig

Atorvastatin i högdos ger färre kardiovaskulära händelser jämfört med lågdos atorvastatin. Det visar TNT-studien som presenterades vid ACC idag.
8 mar 2005, kl 21:19

?Förskriv inte parecoxib eller valdecoxib?

Parecoxib, prodrug till valdecoxib, må vara en bra smärtlindrare efter kirurgi. Men likt andra coxiber medför även dessa en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer.
8 mar 2005, kl 00:22

Amiodaron bättre än sotalol vid ICD-terapi

Hjärtsjuka patienter som fått en inplanterbar defibrillator, för att motverka flimmer, mår bättre om de dessutom behandlas med amiodaron istället för sotalol.
7 mar 2005, kl 23:04

Statiner förbättrar överlevnad vid hjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt, som behandlas med statiner, överlever bättre än de patienter som inte behandlas med statiner. Det framgår av en retrospektiv analys av Companion-studien som presenterades under måndagen på ACC-kongressen.
7 mar 2005, kl 22:56

Acetylsalicylsyra i lågdos skyddar mot stroke

Nära 40 000 kvinnor fick lågdos acetylsalicylsyra primärpreventivt i tio år. Behandlingen skyddade mot stroke men inte mot hjärtinfarkt. Det visar WHS-studien som presenteras vid ACC idag.
7 mar 2005, kl 16:08

Bra för diabetiker med ultralåga LDL-nivåer

Sedan tidigare är det känt att diabetiker ska ha en aggressiv lipidbehandling, eftersom de löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulära komplikationer. Många diabetiker uppvisar också en rubbad endotelfunktion, vilket tros höra...
6 mar 2005, kl 21:51

Dött lopp mellan sirolimus och paklitaxel

Studier som presenterades idag på ACC visar på dött lopp mellan stentar som frisätter sirolimus och paklitaxel. Men för diabetiker är det bättre med sirolimus.
6 mar 2005, kl 21:05