Annons

Ascotstudien förordar ACE-hämmare och kalciumblockerare

Patienter som behandlas med ACE-hämmare och kalciumblockerare löper mindre risk att dö än de som behandlas med betablockerare och tiaziddiuretika. Det framgick idag när preliminära resultat från Ascotstudien presenterades på ACC-kongressen.

8 mar 2005, kl 22:20
0

Ascotstudien jämförde äldre blodtrycksbehandling, i form av tiaziddiuretika (bendroflumetiazid 1,25-2,5 mg) och betablockad (atenolol 50-100 mg), med nyare behandling, i form av ACE-hämmare (perindopril 4-8 mg) och kalicumantagonist (amlodipin 5-10 mg). Syftet var att se hur behandlingarna skyddade mot ickedödlig hjärtinfarkt och dödlig koronar hjärtsjukdom.

Studien stoppades dock i förtid. I oktober 2004 rekommenderade studiens säkerhetskommitté att studien stoppas eftersom totalmortaliteten (all cause mortality) var högre i gruppen som fick tiaziddiuretika och betablockad, och studien började stängas i december 2004.

Blodtrycket skiljde med i genomsnittliga 2,9 mm (systoliskt) respektive 1,8 mm (diastoliskt), sett över hela studien, med lägre tryck för ACE-hämmare och kalciumantagonist. Båda grupperna nådde dock ner under målblodtrycket om 140/90 mm Hg, samt 130/80 mm Hg för diabetiker.

Studien var designad att uppnå 1150 primära händelser, men på grund av att studien stoppades i förtid uppnåddes bara 869. Den relativa riskreduktionen för totalmortalitet med perindopril och amlodipin var 14 procent jämfört med dem som fick atenolol och tiazid (p=0,005). Däremot var inte den primära effektparametern, ickedödlig hjärtinfarkt och dödlig koronar hjärtsjukdom, signifikant bättre i gruppen som fick perindopril och amlodipin.

För stroke sågs också en positiv effekt för dem som fick nyare behandling jämfört med äldre behandling, den relativa riskreduktionen var 23 procent (p=0,0007). Även på kardiovaskulär mortalitet sågs en positiv effekt med nyare behandling, en relativ riskreduktion om 24 procent (p=0,0017).

– Jag tycker att dessa resultat talat sitt tydliga språk, att vi är på väg bort från äldre läkemedel mot nyare som innebär någon form av blockering av renin-angiotensin-systemet, säger Björn Dahlöf, som var med och ledde studien, till Läkemedelsvärlden efter presentationen på ACC.

– Det är svårt att säga om något enskilt läkemedel driver resultaten, eftersom patienterna stod på flera läkemedel, säger Björn Dahlöf.

Nydebuterad diabetes var också lägre bland dem på nyare behandling, en relativ riskreduktion med 32 procent (p<0,0001).

– Mer definitiva resultat kommer att presenteras på ESC-kongressen i september. Då kommer vi också ha en publikation i någon av de stora medicinska tidskrifterna, säger Björn Dahlöf.

Läs mer om Ascotstudien i nästa Läkemedelsvärlden som kommer ut i slutet av mars.