Annons

Bra för diabetiker med ultralåga LDL-nivåer

Sedan tidigare är det känt att diabetiker ska ha en aggressiv lipidbehandling, eftersom de löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulära komplikationer. Många diabetiker uppvisar också en rubbad endotelfunktion, vilket tros höra samman med ett inflammatoriskt inslag i aterosklerossjukdomen. Nu visar en poster på ACC-kongressen att diabetiker vinner på extra tuff lipidbehandling, för att upp […]

6 mar 2005, kl 21:51
0

Annons

Sedan tidigare är det känt att diabetiker ska ha en aggressiv lipidbehandling, eftersom de löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulära komplikationer. Många diabetiker uppvisar också en rubbad endotelfunktion, vilket tros höra samman med ett inflammatoriskt inslag i aterosklerossjukdomen.

Nu visar en poster på ACC-kongressen att diabetiker vinner på extra tuff lipidbehandling, för att upp ultralåga LDL-nivåer. 110 patienter, alla med koronar artärsjukdom, studerades – 22 med diabets, 88 utan diabetes, alla med LDL-kolesterol under 5,6 mmol/l.

Totalt sett hade diabetiker högre kolesterol än icke-diabetiker, trots att statinbehandlingen inte skillde mellan grupperna. Patienter med LDL under 4,4 mmol/l (=ultralågt) hade bättre endotelfunktion jämfört med dem som hade LDL mellan 4,4 och 5,6 – vilket talar för att en extra aggressiv behandling är att rekommendera för jujst diabetiker.