Annons

Tveksamt om echinacea
hjälper mot förkylning

Röd solhatts ( echinacea) effekt på förkylning är enligt amerikanska forskare mycket tveksam.

7 mar 2005, kl 12:34
0

I tidskriften Clinical Infectious Diseases skriver tidningens redaktör att den översiktsstudie som gjorts antyder att människor som köper naturläkemedlet nog slänger pengarna i sjön.

Påståendet grundar han på en översiktsstudie som publiceras i tidskriften och som visar att de studier som finns oftast inte håller måttet vetenskapligt.

Bara två av de nio studier som forskarna granskat uppfyllde de kriterier som man menar att bra utformade studier ska ha. Och de två studierna visade inte på någon effekt med röd solhatt.
Kritiken mot de övriga studierna var flera. Till exempel visste deltagarna om de fick placebo eller echinacea, flera av studierna hade inte heller ett system för att följa upp om försökspersonerna tagit naturläkemedlet eller placebo i rätt doser och rätt tid. Och flera av dem hade inte heller dokumentering som visade om deltagarna var förkylda eller till exempel led av hösnuva.

Forskarens slutsats är att det idag saknas bevis för att echinacea har effekt.