Amiodaron bättre än sotalol vid ICD-terapi

Hjärtsjuka patienter som fått en inplanterbar defibrillator, för att motverka flimmer, mår bättre om de dessutom behandlas med amiodaron istället för sotalol.

7 mar 2005, kl 23:04
0

Annons

Hjärtsjuka patienter med ventrikelflimmer kan få en defibrillator inplanterad (ICD) som hjälper till att undvika flimmer. Men att defibrillatorn ?fyrar av?, för att undvika ett flimmer, är förknippat med både smärta och ångest för patienterna.

För att reducera antalet avfyrningar, studerades effekten av samtidig behandling med antingen amiodaron och sotalol. Dessa är antiarrytmika som används för att stabilisera hjärtats rytm hos hjärtsjuka. Samtliga patienter som fick amiodaron fick dessutom en betablockerare – metoprolol (100 mg/dag), bisoprolol (10 mg/dag) eller carvedilol (50 mg/dag).

Amiodaron titrerades under en sexveckorsperiod från 800 mg/dag till 200 mg/dag, medan måldosen för sotalol var 240 mg/dag, uppdelat på två eller tre tillfällen per dag.

Kombinationen av sotalol med amiodaron+betablockad reducerade signifikant (p=0,0003) antalet avfyrningar jämfört med betablockad, uppmätt efter tolv månader. Av de båda var amiodaron+betablockad (10,3 procent upplevde avfyrning) bättre än sotalol (24,3 procent), som inte var signifikant bättre än bara betablockad (38,5 procent). För kombinationen amiodaron+betablockad motsvarar det en absolut riskreduktion om 28,2 procent, och en relativ riskreduktion om 73 procent.