Annons

Statiner förbättrar överlevnad vid hjärtsvikt

Patienter med hjärtsvikt, som behandlas med statiner, överlever bättre än de patienter som inte behandlas med statiner. Det framgår av en retrospektiv analys av Companion-studien som presenterades under måndagen på ACC-kongressen.

7 mar 2005, kl 22:56
0

Annons

Patienter med svår hjärtsvikt, enligt NYHA-klass III och IV, vinner på att behandlas med statiner. I Companion-studien, där patienterna fick läkemedelsbehandling, resynkronisering med en inplanterbar pacemaker eller en kombinerad pacemaker/defibrillator, behandlades 40 procent av patienterna med en statin.

Efter att ha justerat för den övriga behandling som patienterna fick, var mortaliteten bland dem som fick statiner 28 procent lägre (relativ riskreduktion). Den kardiovaskulära mortaliteten var ännu lägre – 63 procent (relativ riskreduktion).

– Men eftersom detta är en retrospektiv analys måste dessa data bekräftas i en prospektiv studie, sa Andrew Sumner, verksam vid Penn State University College of Medicine i Pennsylvania, vid dagens presskonferens.

1 520 patienter inkluderades i Companion-studien, alla var i NYHA-klass III eller IV. Då studien startade behandlades 40 procent med statiner medan 60 procent inte behandlades med statiner. Atorvastatin var den mest använda statinen – hälften av patienterna fick atorvastatin. Sen följde simvastatin och pravastatin.