Annons
Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.

16 jan 2018, kl 11:15
0

Annons

Hans Arwidsson.

Vaccinkandidaten har tidigare undersökts i en fas I/II-studie på 150 friska frivilliga upp till 39 år, något som Läkemedelsvärlden.se rapporterat om. Efter klartecken från Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden ska Eurocine Vaccines nu testa vaccinet i en äldre målgrupp.

Studiedeltagarna kommer att vara 55 år och äldre och fas I/II-studien ska genomföras på fem sajter i Sverige under den pågående influensasäsongen. Mer detaljer än så vill inte Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines, avslöja i nuläget utan hänvisar till kommande information.

– Men eftersom den första studien genomfördes på två sajter kan man dra slutsatsen att denna studie blir större, säger han.

Den tidigare studien genomfördes under influensasäsongen 2016 och 2017. Enligt bolaget var vaccinkandidaten väl tolererad och inducerade ett influensaspecifikt immunsvar i nässlemhinna och blodserum.

– Vi menar att vi har en väldigt bra grund för att fortsätta det kliniska utvecklingsarbetet med vår kandidat, säger Hans Arwidsson.

Det nasala influensavaccinet är ett quadrivalent vaccin bestående av fyra virusstammar. Till den nya studien har en av stammarna bytts ut i enlighet med Världshälsoorganisationens, WHO, rekommendationer.

I dag finns ett nasalt influensavaccin på marknaden baserat på levande försvagat virus. Det är dock inte godkänt för barn under två år. Eurocines vaccinkandidat, som består av inaktiverade och spjälkade virus, är utvecklat med målet att godkännas även för den målgruppen.

Hans Arwidsson säger att de första kliniska studierna på barn ”sannolikt” kommer att genomföras som nästa steg efter den aktuella studien på äldre, och då troligen under södra halvklotets influensasäsong 2019.

– Innan dess är målet att hitta en industriell partner att genomföra studien ihop med, säger Hans Arwidsson.