Annons
Utvecklar nytt influensavaccin för barn
Svenska Eurocine Vaccines utvecklar influensavaccin för barn. I dagarna startar de första kliniska studierna. Foto: Istock.

Utvecklar nytt influensavaccin för barn

I dagarna startar kliniska prövningar med ett nasalt influensavaccin för barn under två år. ?Målet är att skapa ett bättre vaccin än dagens?, säger Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines.

25 okt 2016, kl 10:45
0

Annons

Hans Arwidsson.

Anna-Karin Maltais.

Runt 150 friska frivilliga vuxna, både kvinnor och män, ingår i den nyss startade kliniska fas I/II-prövningen av ett nasalt influensavaccin. Vaccinet är speciellt utvecklat med målgruppen barn under två år i åtanke, men kan användas i alla åldersgrupper.

– Målet är att utveckla ett influensavaccin som är bättre än dagens, både de injicerbara och det nasala som finns på marknaden, säger Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines, som utvecklar vaccinet.

Bolaget har fram tills nu undersökt vaccinet i prekliniska studier i illrar, som är den vedertagna djurmodellen för influensavaccin. Illrars immunsystem liknar till stor del det i influensanaiva barn och djuren blir dessutom sjuka i influensa, vilket till exempel inte möss blir.

– Efter illrarna vaccinerats utsattes de för influensavirus och ingen av dem visade sedan några detekterbara virusnivåer, säger Hans Arwidsson.

I dag finns ett nasalt influensavaccin på marknaden baserat på levande försvagat virus. Det är dock inte godkänt för barn under två år, vilket enligt Hans Arwidsson, är en högprioriterad grupp.

– Det finns ett stort behov av influensavacciner för barn för att ge dem ett fullgott skydd.

Eurocines vaccin bygger på inaktiverat, spjälkat, virus och administreras tillsammans med ett adjuvans i form av droppar till nässlemhinnan. Adjuvanset består av liposomer, det vill säga fettkapsalar, som fungerar som bärarmolekyler och som för viruskomponenterna över slemhinnebarriären.

– När man injicerar ett vaccin får man ett systemiskt immunsvar. Levereras det i stället direkt till slemhinnan får man ett dubbelt immunsvar, både lokalt i nässlemhinnan och ett systemiskt, säger Anna-Karin Maltais, forsknings- och utvecklingschef på Eurocine Vaccines.

I den kliniska prövningen, som ska genomföras på två platser i Sverige under den kommande influensasäsongen, är syftet framförallt att studera säkerhet.

– Men vi kommer även att samla in data om immunsvar, säger Anna-Karin Maltais.

Studien kommer så gott det går att blindas och försökspersonerna delas in i grupper som antingen får Eurocines nasala vaccin, ett annat nasalt influensavaccin, injicerat vaccin eller placebo. Resultat från studien väntas i mitten på nästa år.

Målet efter det är att Eurocine, som är ett så kallat virtuellt bolag med endast tre anställda, ska hitta en partner som kan driva projektet vidare på egen hand eller i samarbete med bolaget.

En relevant fråga i sammanhanget är naturligtvis eventuella biverkningar, särskilt med tanke på att en prioriterad målgrupp är barn.

– Vi har diskuterat detta noga med Läkemedelsverket och andra experter och den kliniska utvecklingsfasen är till för att titta på just dessa saker. Men vi ser ingen anledning till att vårt vaccin skulle innebära några hälsorisker, säger Hans Arwidsson.

Om de kliniska försöken och den vidare utvecklingen går enligt plan tror Hans Arwidsson att ett första vaccin kan finnas på marknaden ”några år in på 2020-talet”.

– Förutom den pågående- och ytterligare studier kommer vi att behöva genomföra ett fas III-program, vilket måste göras under två influensasäsonger, säger Hans Arwidsson.

I dag rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, att alla barn från sex månaders ålder och upp till 5 år vaccineras mot influensa. I dagsläget ingår dock inte influensavaccin i det svenska barnvaccinationsprogrammet, något som Hans Arwidsson till stor del tror beror på behovet av bättre influensavacciner för barn.