Annons
Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.

16 jan 2018, kl 10:23
0

Annons

Det är bolaget Merck som i en annons som producerats för att finnas med i en rapport från en neurologikongress har använt formuleringar som inte godkänns av läkemedelsbranschens egen domstol, Informations-granskningsnämnden, IGN.

Annonsen gäller Rebif (substansen interferon beta-1a), ett injektionsläkemedel för patienter med skovvis multipel skleros eller patienter med en enda demyeliniseringsepisod med aktiv inflammationsprocess, i de fall patienten bedöms ha en hög risk att utveckla multipel skleros och där alternativa diagnoser har uteslutits.

Merck skriver i annonsen bland annat att Rebif har en ”dokumenterad minskning av skov på kort och lång sikt, ”dokumenterad bromsning av funktionsnedsättning på lång sikt” och en ”väletablerad säkerhetsprofil”.

Eftersom alla godkända läkemedel måste ha en dokumenterad effekt och väletablerad säkerhet, kan annonstexter med sådana formuleringar uppfattas som om det aktuella läkemedlet skulle ha en särskilt effektiv effekt, menar IGN.

Enligt det etiska regelverket får företag därför inte använda sådana uttryck utan att tydligt definiera vad som avses och redovisa fakta som stödjer påståendet. Dessutom måste påståenden i all marknadsföring kunna bekräftas av informationen som finns i produktresumén.

Informationsgranskningsnämnden bedömer att annonsen för Rebif med sina formuleringar strider mot det etiska regelverket, och dömer Merck att betala 90 000 kronor i straffbelopp.