Svårt att hindra hivsmitta från mor till barn i u-länder

En studie av hur antiretrovirala läkemedel kan hindra hivsmitta från mor till barn i fattiga länder visar att läkemedlen har god effekt. Men barnen smittas ändå ofta av bröstmjölken, eftersom mödrarna inte har tillgång till alternativ till att amma.

24 apr 2002, kl 17:01
0

I studien jämfördes tre olika behandlingar mot hivviruset och placebo. Den mest omfattande behandlingen minskade risken för smitta med

63 procent sex veckor efter förlossningen. Men majoriteten av kvinnorna ammade sina barn, och ett och ett halvt år efter förlossningen fanns knappast några skillnader mellan de olika behandlingsgrupperna. Bland de barn som ammats syntes över huvud taget ingen statistiskt signifikant skillnad.

Studien utfördes i Sydafrika, Uganda och Tanzania. Kvinnorna delades in i fyra grupper. Grupp A fick zidovudine och lamivudine från vecka 36 i graviditeten med extra täta doser under förlossningen. Både mor och barn fick ytterligare behandling i en vecka efter förlossningen. Grupp B fick motsvarande behandling under och efter förlossningen men placebo före. Grupp C fick enbart behandling under förlossningen. Den fjärde gruppen fick enbart placebo.

Som väntat var risken för smitta minst i grupp A, större i grupp B och i grupp C var risken nästan densamma som för placebogruppen. Efter sex veckor var 5,7 procent av barnen i grupp A smittade jämfört med 15,3 procent i placebogruppen. Efter ett och ett halvt år var siffrorna 15 respektive 22 procent.

Varje år smittas omkring 500 000 barn med hiv, de flesta av dem i Afrika. I i-länder är hivsmitta mellan mor och barn ovanlig, eftersom modern får trippelterapi så fort hivinfektionen är känd, och risken minskas ytterligare med hjälp av kejsarsnitt.

För närvarande pågår en dragkamp mellan Sydafrikas rättsväsende och regering, där regeringen hävdar att gravida kvinnor inte har rätt till hivläkemedel. Regeringen menar att det inte finns några bevis för att hiv orsakar aids.

Lancet 2002;359:1178-1186