Hiv-strategin ska uppdateras

Den nationella strategin för hiv ska uppdateras och fokus kommer att ligga på att preventionsgrupper får tillgång till riktade insatser.

11 maj 2016, kl 09:00
0

Annons

För tio år sedan trädde den nuvarande nationella strategin mot hiv och aids i kraft. Nu är det dags för en uppdatering och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nya delmål för strategin.

– Det är angeläget att strategin uppdateras, mycket har hänt inom området, säger Robert Jonzon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med att ta fram förslag till nya delmål för den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar har påbörjats.

– I dialog med departementet ska vi identifiera vad som behöver förändras och vad som kan vara aktuellt att ha kvar från den gamla strategin, säger Robert Jonzon.

Ett läkemedel som skyddar mot hiv väntas bli tillgängligt i Sverige i höst. Läkemedlet, Prep, har funnits runt om i världen i flera år men väntas först nu komma till Sverige. Det består av en bromsmedicin och ges i dag enbart till personer som redan är hiv-smittade. I och med EUs väntade godkännande i höst kan medicinen komma att tas även i förebyggande syfte.

Om läkemedlet är något som kommer att finnas med i uppdateringen av den nationella strategin mot hiv/aids är för tidigt att säga, menar Robert Jonzon.

– Det råkar sammanfalla i tid, men hur vida det kommer att finnas med kan jag inte kommentera just nu, säger han.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bland annat se till att strategin underlättar för att regeringens insatser når samtliga preventionsgrupper med hög förekomst av hivinfektion. Just hur man ska nå preventionsgrupperna är ett område som myndigheten kommer att fokusera på.

– Vi kanske kommer använda oss av sätt som vi inte gjort tidigare. Till exempel kanske sociala forum kan vara relevant i dag för att informera och nå ut, säger Robert Jonzon.