Annons

Johannesört utan effekt

I en amerikansk undersökning visade sig johannesört vara utan större verkan än placebo mot depression. En tredje grupp fick sertralin, som gav något bättre resultat.

24 apr 2002, kl 17:05
0

Annons

I undersökningen deltog 340 patienter med diagnosen depression. De delades upp i tre grupper som fick johannesört, sertralin (Zoloft) eller placebo. Under åtta veckor undersöktes hur försökspersonerna mådde. Varken johannesört eller sertralin gav bättre resultat än placebo på den skala som användes som huvudmått på depression, HAM-D-skalan. En tydlig skillnad syntes med en annan mätmetod, CGI-I. Enligt den var sertralin bättre än placebo och johannesört. Johannesört gav inte bättre resultat än placebo enligt någon av de mätmetoder som användes.

Ett antal studier har också visat att johannesört försämrar effekten av andra läkemedel, genom att örten påverkar enzymer i levern (se LMV 4/02).

JAMA 2002;287:1807-1814