Annons

Stroke har olika orsaker hos yngre och äldre

Riskfaktorerna bakom stroke skiljer sig mellan äldre och yngre patienter men också mellan olika typer av stroke. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

7 dec 2005, kl 12:57
0

Ungefär en fjärdedel av de cirka 30 000 personer i Sverige som varje år drabbas av stroke är yngre än 70 år. Det blir också allt vanligare att yngre personer drabbas.

Läkaren Katarina Jood har i sin avhandling studerat 600 personer från Västra Götalandsregionen som drabbats av hjärninfarkt före 70 års ålder och 600 friska kontrollpersoner. Studien visar att åderförkalkning i stora kroppspulsådern och de stora stamkärlen på halsen är en mindre vanlig orsak till stroke hos yngre jämfört med äldre.

Hos en stor andel av de yngre patienterna kunde hon inte hitta någon bakomliggande orsak trots noggrann utredning. Denna typ av stroke kallas kryptogen stroke och visar att det fortfarande finns okända orsaker bakom sjukdomen.

Katarina Jood kunde också visa att de kända riskfaktorerna för stroke som högt blodtryck, diabetes och rökning ökar risken för samtliga typer av stroke, men olika mycket. Rökning och diabetes uppvisar ett starkt samband till storkärlssjukdom medan högt blodtryck uppvisar starkast samband till småkärlssjukdom.

Katarina Jood har också studerat livsstilsfaktorers betydelse hos medelålders män som följts sedan början av 70-talet. Vid uppföljning efter 28 år visade resultaten att män med fetma och män som vid studiens start rapporterat att de ständigt känt sig stressade under det gångna året eller längre, i större utsträckning än andra hade drabbats av stroke.

Katarina Joods undersökningar ingår i studien ?The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke?, SAHLSIS.