Annons
”Miljöpremiens storlek är avgörande”
Bengt Mattson, och Lisa Stern Ödmark.

”Miljöpremiens storlek är avgörande”

Både läkemedelsbranschen och Apoteksföreningen tycker att Läkemedelsverkets kriterier är bra, men betonar att det måste finnas en ekonomisk vinst för företagen.

8 jun 2022, kl 09:54
0

Som Läkemedelsvärlden rapporterade förra veckan presenterade Läkemedelsverket i en delrapport nyligen förslag på tre kriterier som ett läkemedel måste uppnå för att belönas med en miljöpremie. Dessa kriterier handlar om att det ansvariga företaget måste ange tillverkningsplats för den aktiva substansen och läkemedlet, hålla sig inom nya gränsvärden för utsläpp av aktiv substans samt hantera avfall på rätt sätt.

Både Sveriges apoteksförening och läkemedelsindustriföreningen Lif tycker att förslaget är på rätt väg, men tror att detaljer som till exempel premiens storlek kommer att avgöra om projektet blir framgångsrikt eller inte.

– Vi hoppas på ett system som vidareutvecklar läkemedelsbranschen. Men för att företagen ska vilja delta i detta krävs ekonomiska fördelar och det finns en risk att de inte blir tillräckligt stora. Vi tror att mer behövs, till exempel längre utbytesperioder i periodens vara-systemet samt möjlighet för apoteken att lyfta de läkemedel som klarar miljökriteriet, säger Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg på apoteksföreningen.

Även Bengt Mattson, sakkunnig på Lif, tror att premiens storlek kommer att vara en viktig faktor.

– Premien måste ju vara större när kraven är hårdare för att företagen ska vilja vara med, säger han.

Regeringsuppdrag om miljöpremie

Bakgrunden till de nu aktuella kriterierna är ett regeringsuppdrag som Läkemedelsverket fick tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten förra året. Uppdraget handlar om att utveckla en försöksverksamhet för att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånen.

Försöksverksamheten, som ska pågå mellan åren 2024 och 2027, ska till en början omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och inriktas på de tre läkemedelsgrupperna könshormoner, antibiotika och vissa smärtstillande läkemedel (NSAID). Läkemedelsföretagen får själva välja om det vill ansluta sig till verksamheten.

Kunder frågar om läkemedlens ursprung

Lisa Stern Ödmark är glad att arbetet har kommit så pass långt som det har gjort.

– Det är något som vi har efterfrågat länge. Miljöaspekten är något som apotekskunderna är intresserade av, säger Lisa Stern Ödmark.

Enligt henne är det vanligt att kunder frågar om läkemedlens ursprung.

– Framför allt är det kunder i den yngre generationen som vill veta var läkemedlen är tillverkade. Och så kan personalen inte svara på någonting eftersom de inte får den informationen. Vi vill därför se en ökad transparens i läkemedelstillverkningen.

Men ska man verkligen behöva tänka på sådana här saker när man behandlas för en sjukdom? Finns det inte en risk att patienter inte vill ta sina läkemedel?

– Jo i dag finns det en sådan risk. Och man ska självklart ta sina receptbelagda läkemedel. Men i de fall det går att välja ett mer miljövänligt alternativ borde kunderna ha rätt att få den vetskapen. Många tycker det är konstigt att apotekspersonalen inte kan svara på frågor om tillverkningen.

– Vi skulle till exempel gärna se ett system där det blir synligt för apotekspersonalen och därmed kunderna vilket läkemedel som blir periodens vara på grund av miljöpremien. Det skulle öka incitamenten för läkemedelsföretagen att få miljöpremien. Om det även finns möjlighet för de kunder som vill att själva göra ett byte till ”ett grönare alternativ” så skulle incitamenten öka ännu mer.

Vill vänta in fler detaljer

Regeringsuppdraget ska slutredovisas 30 oktober och då kommer alla detaljer att finnas på plats. Bengt Mattson är försiktigt positiv till förslaget om kriterierna, men han vill vänta med att uttala sig mer säkert tills dess.

– Jag är inte överraskad att man hamnar i den här typen av kriterier. Men eftersom man inte vet än vilken information som kommer att krävas från företagen är det svårt att kommentera kriterierna mer just nu.

Till exempel vet man inte vilka gränsvärden det handlar om än, menar han.

– Sedan vet man inte heller än var i ytvattenrecipienten koncentrationen ska beräknas eller mätas. Eller om beräkningen eller mätningen ska ske direkt vid utsläppspunkten eller, vilket är vanligt för många andra utsläppsparametrar i en fabriks miljötillstånd, en bit ut i vattendraget där det även har skett en utspädning.

Skulle du hellre ha sett några andra kriterier för att få miljöpremie?

– Det är ingen hemlighet att jag tycker att en miljöbedömningsmodell måste innehålla en klimatparameter. Men vad det gäller klimatfotavtryck från tillverkning så finns det ingen standard i dag och om man skulle vänta på det skulle det dröja jättelänge innan man kom i gång. Men jag hoppas att detta är något som man kan lägga på senare.