Statiner ger nytta för fler

Tusentals fall av hjärtinfarkt och stroke skulle kunna förebyggas om
statiner ordinerades mer allmänt. Det visar en analys i the Lancet.

21 maj 2012, kl 12:03
0

Annons

Forskare inom nätverket Cholesterol Treatment Trialists? Collaboration har i en metaanalys undersökt nyttan med statiner till personer utan tidigare hjärt-kärlsjukdom. I de totalt 27 studierna ingick cirka 175 000 personer som följdes i genomsnitt i fem år.

Analysen visade att statiner minskade risken för allvarliga hjärt-kärlhändelser inom fem år hos personer med lägre risk att drabbas än tio procent. Denna minskning fanns också hos de utan tidigare hjärt-kärlsjukdom.

Varje sänkning av LDL-kolesterolet med 1 mmol/l gav 11 färre fall per tusen behandlade under fem år. Forskarna skriver i studien att nyttan kraftigt överstiger några kända risker med statinbehandling. I en kommentar till artikeln skriver forskarna att dagens riktlinjer kan behöva skrivas om så att fler får behandling.

De flesta av studierna i metaanalysen har finansierats av läkemedelsindustrin.