Annons

Målinriktad behandling mot bröstcancer

En stor internationell studie ska undersöka om tillägg med pertuzumab
till dagens standardbehandling mot bröstcancer kan minska risken för att
sjukdomen kommer tillbaka.

16 maj 2012, kl 13:02
0

Annons

I slutet av förra året visade en studie i NEJM att patienter med spridd Her2-positiv bröstcancer levde längre utan att deras sjukdom förvärrades om de fick tillägg av pertuzumab till den vanliga behandlingen trastuzumab och docetaxel.

Nu ska en stor internationell studie utvärdera vilken effekt ett tillägg med pertuzumab till dagens standardbehandling kan ha för att minska risken för att sjukdomen kommer tillbaka i ett tidigt stadium. Studien ska omfatta 3 800 patienter med Her2-positiv bröstcancer som har opererats och inte fått återfall.  Sex svenska sjukhus ingår också i studien som kallas Aphinity.

– Målsättningen är att se om tillägget av pertuzumab till gängse standard med cytostatika och trastuzumab ytterligare förmår minska risken för återfall av bröstcancer och därigenom ytterligare förbättra bröstcanceröverlevnaden, säger professor Jonas Bergh, nationell samordnare för studien, i ett pressmeddelande.
– Studien är viktig för att ytterligare förbättra bröstcancersjukvården genom att pertuzumab i bästa fall ytterligare minskar risken för bröstcanceråterfall och bröstcancerdödlighet, säger Jonas Bergh.