Annons

Statin och medelhavsdiet lovande kombination

En finsk studie visar att medelhavsdiet, rik på omega 3-fettsyror, kan förstärka en statins kolesterolsänkande effekt. Samtidigt motverkades statinens effekt att höja fasteinsulinnivåerna.

7 feb 2002, kl 16:14
0

Forskarna studerade hur simvastatin (Zocord) ensamt eller i kombination med medelhavsdiet med liten andel mättade fettsyror påverkade totalkolesterol och LDL-kolesterol. Studien utfördes i Åbo i Finland och redovisas i senaste numret av JAMA (6 februari 2002).

Hos dem som behandlades med enbart diet sänktes totalkolesterolnivåerna med 7,6 procent (P<0,001), LDL-kolesterol med 10,8 procent (P<0,001), HDL-kolesterol med 4,9 procent (P = 0,01), apolipoprotein B med 5,7 procent (P = 0,003) och seruminsulin med 14,0 procent (P = 0,02).

I simvastatingruppen sänktes totalkolesterol med 20,8 procent, LDL-kolesterol med 29,7 procent, triglycerider med 13,6 procent, apolipoprotein B med 22,4 procent (P<0,001 för samtliga), samt förhöjda nivåer av HDL-kolesterol med 7,0 procent (P<0,001) och seruminsulin med 13,2 procent (P = 0,005). Glukosnivåerna påverkades inte i någon grupp.

De män som randomiserades till både diet- och statinbehandling upplevde en additiv sänkning av serumlipid-, lipoprotein-, glukos- och insulinnivåer.

undersökningen omfattade 120 tidigare obehandlade män med hyperkolesterolemi som behandlades i en randomiserad crossover-studie. Hälften av männen fick en specialdiet som gav max 10 procent av energibehovet från olika mättade fettsyror, max 250 mg kolesterol per dag samt minst 4 gram/dag av omega 3-fettsyror. Den andra halvan fortsatte med sin vanliga kost. Båda grupper randomiserade sen till att få antingen 20 mg simvastatin per dag eller placebo.

? Kombinationen är logisk och dieten bör ses som en viktig del av statinbehandling, skriver Antti Jula, läkare vid Åbo universitet i Finland, i artikeln i JAMA.

En svaghet med studien är att det bara var män som studerades och resultaten kan därför inta sägas gälla för kvinnor. Dessutom var studien förhållandevis kort, tolv veckor, och man tittade bara på biologiska markörer ? inga kardiovaskulära händelser relaterade till de förhöjda värdena studerades.