Annons

Hormonbehandling kan försämra livskvaliteten

Att behandla kvinnor i klimakteriet med östrogener och gestagener kan ha såväl postiva som negativa effekter på livskvalitén. Det visar en studie publicerad i senaste numret av den medicinska tidskriften JAMA.

6 feb 2002, kl 13:20
0

Annons

Vilken effekten blir berodde i den här studien främst på vilka symtom kvinnorna hade innan behandlingen påbörjades. Kvinnor med klimakateriebesvär i form av blodvallningar fick en förbättrad livskvalitet medan resultatet för de som fick behandling utan att ha dessa symtom blev negativt. Deras livskvalitet försämrades istället. Fysisk aktivitet, trötthet och depressiva symtom var de faktorer som studerades.

I USA där studien gjorts beräknar man att närmare 40 procent av kvinnor mellan 50 och 74 år behandlas med hormoner. Förutom att förebygga osteoporos och hjärtsjukdom finns också en utspridd uppfattning om att hormonbehandlingen har en mer generell positiv inverkan på äldre kvinnors hälsa. Studien bekräftar alltså inte detta.

I studien som pågick under tre år ingick 2763 kvinnor med dokumenterade hjärtproblem. Medelåldern var 67 år. Hälften behandlades med hormoner hälften med placebo.