Annons

Statin direkt vid hjärtinfarkt räddade liv

Patienter som redan står på en statin eller får sådan behandling direkt vid sjukhusvård för en hjärtinfarkt har en halverad risk att dö under sjukhusvistelsen.

1 sep 2005, kl 13:49
0

Det finns många studier som visar att långtidsbehandling med statiner minskar hjärtrisker, särskilt i sekundär prevention efter debuterad hjärtsjukdom. Men det har även funnits indikationer på att läkemedel ur denna grupp kan ha gynnsam effekt även i akuta skeden.

En omfattande amerikansk studie byggd på data för drygt 300000 patienter visar nu att statiner minskar dödlighet och de flesta andra komplikationer efter en hjärtinfarkt. Patienter som redan stod på statiner vid infarkten eller som fick det under det första dygnets sjukhusvård efter infarkten hade en mer än halverad risk att dö under sjukhusvistelsen jämfört med de patienter som inte fick statiner.

Tidig användning av statiner minskade också risken för kardiogen chock, arrytmier, hjärtstillestånd men inte risken för nya infarkter.