Annons
Stark pipeline kan rädda Kina

Stark pipeline kan rädda Kina

Det är billigt att göra kliniska prövningar i Kina. Kostnaden är upp till en tredjedel av den i USA, enligt Tian Shaolei från Kinas läkemedelsmyndighet, SFDA. Men Kina kämpar fortfarande med bristande rutiner för dokumentation, frånvaro av patientförsäkringar och ett svagt system för uppföljning av biverkningar. Samtidigt ökar konkurrensen från Sydkorea och Singapore som med samma låga prislapp levererar högre kvalitet.

11 feb 2008, kl 12:09
0

Winston Wu  är en 36-årig psykiater, som tillsammans med två kollegor 2001 startade Giant Med-Pharma Services, ett CRO-företag inom klinisk prövning. Wu är en typisk entreprenör, ständigt på språng in i bilen med dator och med mobilen ringande. Företaget har idag drygt 50 anställda och är enligt doktor Habu störst i landet när det gäller prövningar av psykofarmaka. Konkurrenter är, enligt Wu, Quintiles med 50 anställda i Kina, Covane, Icon och PDP med cirka 10 var. Det är lätt att få patienter, eftersom deltagandet är ett sätt för dessa att få behandling. Centralt för företaget är dess databas, med alla patientdata inklusive fotografier och olika sjukhus styrkor och svagheter. Det förekommer även att patienter genom ersättningar utvecklas till ?yrkesverksamma? patienter. Regeringen har därför föreslagit ett obligatoriskt tremånaders uppehåll för patienterna mellan prövningarna.

Bejing Institute for Neuroscience tillhör Peking Medical University, ett av tre kinesiska toppuniversitet inom medicinsk forskning. Institutet är ett nationellt Center of excellence och dess chef, professor Xu Quinyuang, har doktorerat på KI. Han har idag fortfarande samarbete med bland annat professor Thomas Hökfelt. En post-doc pendlar mellan KI och Peking för att upprätthålla forskningssamarbetet, som främst avser peptiden galanins effekter på olika hjärnfunktioner. Eftersom peptiden inte passerar blod-hjärnbarriären, försöker man skapa en lågmolekylär agonist. Målet är att hitta läkemedel mot depression, epilepsi, ADHD och Alzheimer. Forskningen vid institutet är även inriktad på experimentell genterapi vid Parkinsons sjukdom, neural reparation, regeneration med hjälp av stamceller samt stroke. Utrustningen är av västerländsk toppkvalité med ett stort antal masspektrometrar, elektronmikroskop, separationsutrustning, rum för cellodling, försöksdjur samt besöksrum för patientundersökningar.

I en närliggande byggnad ligger School of Biochemical and Pharmaceutical Sciences, som startade 2005. Forskning bedrivs inom kemoprevention, onkologi, trombolys, osteoporos och användningen av nanopartiklar vid cancerterapi. Dess forskningsfilosofi förklarades vid mitt besök av dess chef, professor Shi-Qi Peng, att täcka hela kedjan från molekyl till heldjur. Det innebar att man anställde kemister, som fick lära sig farmakologi respektive farmakologer som fick läsa in avancerad kemi. Bakgrunden ansågs underordnad.

Kinas biomedicinska forskning har resulterat i ett antal originalpreparat. Genedicide är ett nytt antisensläkemedel mot cancer som finns på marknaden och som påstås visa bättre effekt än strålning vid flera cancerformer. NBP, som är en förkortning av En bi pu, är ett läkemedel som innehåller butylphtalid, en modifiering av apegenin från Apium graveolens. Produkten har i fas III-studier visat effekt mot stroke och är utlicensierat till ett amerikanskt företag för internationell marknadsföring. ABC-kräm är ett nytt läkemedel mot psoriasis som bygger på monoklonala antikroppar. Vacciner mot HIV och SARS är långt gångna och ett kombinerat vaccin mot hepatit A och B har godkänts. Det senare (Bileave) kommer ta upp kampen med GSK:s Twinread genom sitt lägre pris. Totalt har ett dussintal kinesiska originalsubstanser lanserats och cirka 150 egna läkemedelskandidater befinner sig i prekliniska eller kliniska prövningar.

Kinesisk läkemedelsforskning har hitintills i stort varit knuten till universitet och statliga forskningsinstitut. Hemvändande forskare från framför allt västerlandet, så kallade Hai Gui, engagerar sig i växande utsträckning i privata forskningsbolag. Dessa hämmas dock fortfarande av bristen på en effektiv kapitalmarknad, vilken bromsat initial finansiering.