Annons

Socialstyrelsen redo för tillsyn

Med fler nya företag på apoteksmarknaden får Socialstyrelsen fler att kontrollera. Efter ett första möte med kvalitetsansvariga på några av kedjorna är ansvarig för tillsynen nöjd.

17 dec 2009, kl 14:03
0

Socialstyrelsen är den myndighet som utövar tillsyn av all hälso- och sjukvård i Sverige. Hit hör apoteken och när marknaden förändras gör myndigheten det också. Ett viktigt arbete är att se till att de nya aktörerna vet vilka föreskrifter och regler som gäller.
– Vi har haft ett första möte med kvalitetsansvariga på ett antal av de nya apoteken för att informera om hur vi ser på tillsyn av apoteken, säger Göran Mellbring på Socialstyrelsen.

Han är chef för det projekt på myndigheten som ansvarar för tillsynen av apotek och berättar att de har en ökad beredskap för att bedriva tillsynen av apotek.  De kontrollerar bland annat att apoteken har interna kvalitetssystem och att det finns en ansvarig för patientsäkerheten.

Mycket fokus ligger på just patientsäkerheten något som inte alla har klart för sig vad det innebär på ett apotek.
–  Det handlar dels om självklara saker som att expediera rätt läkemedel men även om att apotekspersonal omfattas av sekretess. Det innebär att en apotekskund ska kunna diskutera sitt läkemedel utan att någon annan hör, säger han.

De apotek som tidigare tillhört Apoteket AB kommer tills stor del ha kvar sin personal viket innebär att strukturer för kvalitetsarbete redan finns. För de helt nya företagen krävs det att man sätter sig in i regelverket men Göran Mellbring säger att den respons han fått varit positiv. Svårast blir de för de allra minsta apoteken som inte har resurser att ha ett eget kvalitetssystem men där är det meningen att det ska finnas en moderorganisation som Apoteksgruppen som kan bidra med stödstrukturer.

Socialstyrelsen kommer att ha en representant i varje region som ansvarar för apotekstillsynen och de kommer också att samarbeta med Läkemedelsverket. Enligt Göran Mellbring är det svårt att nu veta hur mycket tillsyn av apoteken som kommer behövas.
– De måste få komma igång med verksamheten först annars är det ingen stor idé att ha kontroller. Men vi är på alerten och behövs det kan vi rycka ut med kort varsel, säger han.