Annons

Socialstyrelsen har tolkat sekretessregler för snävt

Socialstyrelsen har tidigare inte lämnat ut uppgifter om hur många som får ett visst läkemedel utskrivet. Man har ansett det strida mot sekretesslagen. Det anser dock inte Kammarrätten som i ett domslut gett Socialstyrelsen bakläxa.

21 sep 2010, kl 12:58
0

Annons

Socialstyrelsen har sedan man började lagra uppgifter i läkemedelsregistret 2005 gjort bedömningen att man inte kan lämna ut uppgifter om enskilda läkemedelsprodukter. Det har inte varit möjligt att till exempel få veta hur många personer som under ett år fått Lyrica (pregablin) utskrivet, eftersom det bara finns en produkt. Skälet har enligt myndighetens jurister varit sekretesslagstiftningen.
? Den säger bland annat att vi som statlig statistikverksamhet inte får lämna ut uppgifter om enskildas, i det här fallet företag, som avser ekonomiska förhållanden, förklarar Henrik Nordin på Socialstyrelsen.
Och på Socialstyrelsen har man tills nu gjort bedömningen att statistik om antal patienter som hämtat ut en viss läkemedelsprodukt därför är sekretessbelagt.

Den slutsatsen
drar dock inte Kammarrätten. I ett domslut från i somras säger domstolen att sådana uppgifter inte kan klassificeras som uppgifter om en enskilds eller juridisk persons ekonomiska förhållanden.
Och därmed är det alltså möjligt att få veta hur många personer som under en viss tidsperiod fått en viss läkemedelsprodukt förskrivet.
? Men Kammarrätten tog bara ställning till måttet antal patienter, säger Henrik Nordin.

Om det betyder
att Socialstyrelsen också kan lämna ut uppgifter om volymen, alltså antalet doser och försäljningsvärdet, grubblar myndighetens jurister på.
? Vi har ännu inte tagit ställning till var den exakta gränsdragningen går. Men min bedömning är att vi inte kan lämna ut kostnadsuppgifter som mäts i kronor och ören.

På Läkemedelsregistret
har man allt sedan det inrättades sommaren 2005 känt sig bakbundna av sekretesslagen. Lagen har inte gjort det möjligt att i likhet med Norge upprätta en offentlig databas där man kan gå in och söka uppgifter om användningen av läkemedel, såväl enskilda preparat, antalet användare som försäljningsvärdet.
Frustrerande tycker Andrejs Leimanis på Läkemedelsregistret. Prototypen för en sådan webbsida, var klar ett par år efter att man börjat samla in uppgifter om läkemedelsanvändningen, men fick läggas på is när juristerna drog i handbromsen.
? Den behöver förstås uppdateras, men i princip är vi klara att köra igång, bara vi får klart från juristerna vilka uppgifter vi kan lägga ut, säger han.
Att det kan upplevas frustrerande förstår Henrik Nordin.
? Men bestämmelsen finns för att skydda det statistiska systemet så att företag fortsatt ska vara villiga att lämna uppgifter som rör deras verksamhet.

Den som vill ha
uppgifter om försäljningen kan dock få det på Apotekens service hemsida. Förklaringen är att Apotekens service inte faller under samma sekretesslag som Socialstyrelsen. Där finns uppgifter preparat för preparat.
Inom ett par veckor tror Henrik Nordin att man på Socialstyrelsen ska vara klar med gränsdragningarna om vad som får publiceras.