Annons

Zelboraf får subvention

Zelboraf var ett av de läkemedel som startade trenden med hemliga avtal. Nu ingår det i högkostnadsskyddet.

7 apr 2015, kl 09:28
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Zelboraf, vemurafenib, ska ingå i högkostnadsskyddet för behandlings av vuxna med melanom med en BRAF V600-mutation som spridit sig eller inte kan opereras bort. Priset för en förpackning med 56 tabletter är 14 278,50 kronor.

TLV gör bedömningen att Zelboraf har jämförbar effekt med Tafinlar, dabrafenib, som redan ingår i högkostnadsskyddet. Myndigheten påpekar att det finns stora osäkerheter kring doseringen, men menar att det är rimligt att anta att en behandling med Zelboraf inte kostar mer än en behandling med Tafinlar. Subventionsbeslutet är kopplat med ett uppföljningsvillkor, där Roche senast den 31 december 2017 ska rapportera till TLV hur läkemedlen doseras i klinisk praxis.

Det var i slutet av 2012 som läkemedelsföretaget Roche ansökte om subvention för Zelboraf, men fick avslag av TLV. Företaget kom då överens med en expertgrupp vid Sveriges Kommuner och Landsting om ett nytt, hemligt prisavtal för landstingen.