Hem Taggar Hemligt

Tag: Hemligt

Fortsatt sekretess

Vi får nog vänja oss vid hemliga avtal kring dyra läkemedel.
9 apr 2015, kl 09:20

Zelboraf får subvention

Zelboraf var ett av de läkemedel som startade trenden med hemliga avtal. Nu ingår det i högkostnadsskyddet.
7 apr 2015, kl 09:28

Fyra nya hemliga avtal

Expertgruppen för nya läkemedel rekommenderar landstingen att använda fyra läkemedel mot olika cancersjukdomar.
12 nov 2014, kl 12:44

Ny NLT-rekommendation för cancermedel

NLT rekommenderar inte längre nyinsättning av Zelboraf mot malignt melanom eftersom det finns ett likvärdigt alternativ i högkostnadsskyddet.
4 apr 2014, kl 10:27

EMA anmäls för hemlighållande

Den franska läkemedelstidskriften, Prescrire har ett otal gånger nekats information om och dokument om läkemedel av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Nu har man anmält myndigheten till EU-ombudsmannen.
29 sep 2010, kl 13:07

Socialstyrelsen har tolkat sekretessregler för snävt

Socialstyrelsen har tidigare inte lämnat ut uppgifter om hur många som får ett visst läkemedel utskrivet. Man har ansett det strida mot sekretesslagen. Det anser dock inte Kammarrätten som i ett domslut...
21 sep 2010, kl 12:58