EMA anmäls för hemlighållande

Den franska läkemedelstidskriften, Prescrire har ett otal gånger nekats information om och dokument om läkemedel av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Nu har man anmält myndigheten till EU-ombudsmannen.

29 sep 2010, kl 13:07
0

Sedan 2005 har den oberoende tidskriften 142 gånger bett läkemedelsmyndigheten om information eller handlingar angående läkemedel. Nästan alltid har svaret blivit nej. EMA har i princip alltid vägrat lämna ut säkerhetsdata med hänvisning till affärssekretessen. Något tidskriften anser oacceptabelt.

Och nu har tidningen
vänt sig till EU-ombudsmannen med de som man anser fem mest flagranta fallen. Tidskriftens klagomål gäller handlingar om bantningsläkemedlet rimonabant, som drogs tillbaka några månader efter Prescrires begäran, vägran att ge tillgång till kliniska data om kombinationspreparat med dextropropoxifen och paracetamol, bedömningsrapport om säkerheten för ketoprofen, vägran att lämna ut periodiska säkerhetsrapporter överhuvudtaget, så kallade PSUR, samt vägran att tillhandahålla tidskriften med dummy-förpackningar.