Snart ok med patentsamarbete inom EU

EU-länderna kan vara ett steg närmare att få till stånd ett
gemensamt patent för unionen. Parlamentet har nu gett klartecken för att
diskussionerna får fortsätta.

22 feb 2011, kl 19:20
0

När EU-länderna tidigare har försökt få till en lagstiftning som ska möjliggöra för företag att kunna få ett enda patent för hela unionen har arbetet stött på patrull. Trots att medlemsländerna varit eniga om att dagens system där det krävs ett patent i varje enskilt land inte fungerar, har de inte kunnat enas om ett förslag. Men via en alternativ process kan det ändå bli verklighet inom kort.

Vid sidan om den normala beslutsvägen har flera av länderna, däribland Sverige, begärt att få inleda ett så kallat fördjupat samarbete, en parallell process som kan utnyttjas när minst nio medlemsstater vill gå vidare för att ta fram gemensamma regler när gängse beslutsvägar inte nått resultat. I december förra året ansökte tolv länder om att få starta ett sådant samarbete om patent, något som Europaparlamentets ledamöter nu röstat ja till. I dagsläget har alla EU-länder utom Spanien och Italien sagt att de vill vara med på samarbetet.

Enligt Patrick Andersson, patentexpert på Patent- och registreringsverket kommer samarbetet, om det går igenom, att underlätta för de svenska läkemedelsföretagen.
– Hela idén är att man ska kunna få ett enda patent hos det europeiska patentverket, EPO,  som är giltigt i alla  de 25 länderna utan något krav på översättning till nationella språk, vilket krävs idag .

Parallellt med samarbetet om det så kallade enhetliga patentet arbetar man också med att inrätta en gemensam europeisk domstol för patentfrågor. Tanken är att företag ska kunna vända sig dit om de misstänker att någon gjort intrång på deras patent eller om någon vill ha ett patent ogiltigförklarat.

Idag måste även den processen ske i varje enskilt medlemsland.
– Än så länge är det inga beslut tagna om detaljerna för om en domstol skulle upprättas. Det man fått ja för från parlamentet är att fortsätta det fördjupade samarbetet om enhetligt patent, säger Patrick Andersson.
-Men det är komplicerade saker, först måste EU-domstolen ta ställning till om en sådan patentdomstol går att passa in i EU:s system. Men frågorna är prioriterade.

Det är Lissabonfördraget som gör det möjligt för EU-länderna att ha ett fördjupat samarbete. Om ett enhetligt patent blir verklighet är det andra gången som det används, första gången gällde det regler för skilsmässor, något som godkändes förra året.

Nästa steg är för patentfrågan att ministerrådet ska ta ett beslut vilket de förväntas göra på sitt nästa möte den 9-10 mars.