Två av tre kan strunta i praktiken

En majoritet av farmacistudenterna i Uppsala och Göteborg
överväger att hoppa över apotekspraktiken om den är obetald. Det visar
en undersökning som Sveriges Farmacevtförbund har gjort.

22 feb 2011, kl 12:39
0

Efter att tre av apotekskedjorna som kommer att ta emot praktikanter under hösten bestämt att det inte kommer att betala ut någon praktiklön har fackförbund och studenter uttryckt sitt missnöje. I en enkätundersökning som gjorts av Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion uppger två av tre studenter att de funderar på att inte göra sin praktik.

Totalt har 630 apotekar- och receptariestudenter under februari fått svara på frågor om sin kommande apotekspraktik. Resultatet av enkäten visar att bara en av tre studenter planerar att göra sin praktik oavsett om de får betalt eller inte. Omkring hälften av studenterna svarar att de inte anser att deras studiemedel kommer att täcka tjänstgöringsperioden.
– Detta bekräftar den bild vi redan hade, nämligen att lönen är avgörande för många studenters möjlighet att göra sin apotekstjänstgöring, säger Boris Pendic, ordförande i studentsektionen i Sveriges Farmacevtförbund.

Enligt förbundet har många studenter har själva uppgett i enkäten att beslutet av vissa apoteksföretag att inte ge ersättning för apotekstjänstgöringen kan ha negativ inverkan på deras vilja att arbeta på dessa företag i framtiden.

Sveriges Farmacevtförbund kommer senare att presentera en del två i undersökningen där de bland annat ska kartlägga produktiviteten hos de studenter som genomgår sin apotekstjänstgöring.