Snabb spridning av resistent tuberkulos

Multiresistent tuberkulos sprids mycket snabbare i världen än man
tidigare trott, enligt Läkare utan gränser. Därför kräver organisationen
nu en snabb insats för att begränsa smittspridningen.

22 mar 2012, kl 12:14
0

Annons

12 miljoner människor i världen lever idag med tuberkulos. Det finns dock brister stora i tillgång till diagnos och behandling. Enligt organisationen Läkare utan gränser får mindre än fem procent av tuberkulospatienterna en korrekt resistensdiagnos och bara tio procent av de med multiresistent diagnos beräknas få behandling.

– Överallt där vi undersöker förekomsten av resistent tuberkulos finner vi den i oroväckande omfattning, vilket tyder på att aktuell statistik endast skrapat på ytan av problemet. Samtidigt minskar givarstödet för att upptäcka och behandla multiresistent tuberkulos, säger Läkare utan gränsers ordförande Dr Unni Karunakara i ett pressmeddelande.

I norra delen av Uzbekistan hade 65 procent av patienterna som behandlats av Läkare utan gränser under 2011 diagnosen multiresistent tuberkulos. I Sydafrika var 13 procent av tuberkulospatienterna resistenta mot rifampicin, ett av de mest effektiva läkemedlen mot tuberkulos.

Nu uppmanar Läkare utan gränser regeringar, internationella givare och läkemedelsbolag att bekämpa spridningen av resistent tuberkulos.
– Vi behöver nya läkemedel, ny forskning, nya behandlingsprogram och ett nytt engagemang från internationella givare och regeringar att ta itu med denna dödliga sjukdom, säger Dr Unni Karunakara.