Hem Taggar Uppmaning

Tag: Uppmaning

Uppmanas vara generösa

Folkhälsomyndigheten uppmanar landstingen att ge fler injektionsmissbrukare hepatit B-vaccin.
12 dec 2014, kl 09:34

Snabb spridning av resistent tuberkulos

Multiresistent tuberkulos sprids mycket snabbare i världen än man tidigare trott, enligt Läkare utan gränser. Därför kräver organisationen nu en snabb insats för att begränsa smittspridningen.
22 mar 2012, kl 12:14

EU vill ha mer forskning på resistens

Problemet med ökad antibiotikaresistens blir allt större i många av EU-länderna. Nu har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för att få fler läkemedelsföretag att satsa på forskning om multiresistenta bakterier.
1
18 nov 2011, kl 11:54

PGEU: Gör elektroniska hälsoregister tillgängliga för apotekare

EU:s organisation för öppenvårdsapotekare, PGEU, uppmanar medlemsländerna att låta apotekare få tillgång till elektroniska patient- och hälsoregister. Det skulle förbättra för patienterna menar organisationen.
1
8 dec 2010, kl 13:05

Amerikanska läkare vill ha varning på nya läkemedel

Läkemedel som nyligen blivit godkände borde förses med varningstext som tydligt visar att de inte har använts länge. Det tycker amerikanska läkare som inte tycker att landets läkemedelsmyndighet gör att tillräckligt bra jobb.
1 okt 2009, kl 12:26

Nödrop om stöd för bekämpning av sjukdom

Tre världsledande organisationer går nu ut med ett gemensamt uttalande där de uppmanar omvärlden att snarast ta itu med epidemin av icke smittsamma sjukdomar.
19 maj 2009, kl 18:09

Vaccinera mot mässling vid utlandsresa

Efter flera fall av mässling uppmanar Smittskyddsinstitutet till vaccinering inför vistelse utomlands. Rekommendationen gäller barn äldre än 9 månader och ovaccinerade vuxna, som inte har haft virussjukdomen.
6 mar 2008, kl 11:56