Annons

Nödrop om stöd för bekämpning av sjukdom

Tre världsledande organisationer går nu ut med ett gemensamt uttalande
där de uppmanar omvärlden att snarast ta itu med epidemin av icke
smittsamma sjukdomar.

19 maj 2009, kl 18:09
0

Annons

I uttalandet kräver the International Diabetes Federation, IDF, International Union Against Cancer, UICC, och World Health Federation, WHF, tillsammans en betydande ökning av medlen för icke smittsamma sjukdomar som dödar 35 miljoner människor årligen. De påpekar att hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en underskattad orsak till länders fattigdom som utgör en barriär som hindrar ländernas ekonomiska utveckling.

Professor Pekka Puska, ordförande i WHF, vill att de finansieringsmodeller som tillämpas på HIV/AIDS, tuberkulos och malaria ska bli större för att stoppa de ökande dödstalen från icke smittsamma sjukdomar. Han menar att belastningen då skulle minska på de mest utsatta som nu pressas ytterligare ner i fattigdom.

Av fem dödsfall på grund av cancer, hjärt- kärlsjukdom, diabetes eller KOL inträffar fyra i fattigare länder. Icke smittsamma sjukdomar beräknas minska medel- och låginkomst länders bruttonationalprodukt med fem procent.