Annons

ASA kan hämma spridning av metastaser

En liten daglig dos acetylsalicylsyra kan minska risken för cancer.
Forskarna tror att läkemedlet minskar spridningen av metastaser.

22 mar 2012, kl 12:55
0

Annons

Tidigare studier har visat att acetylsalicylsyra kan minska risken för cancer på lång sikt. Nu visar tre studier från Peter Rothwells forskargrupp vid Oxford University att cancerrisken minskar även på kort sikt och att spridningen av metastaser begränsas. Studierna har publicerats i tidskrifterna Lancet och Lancet Oncology.

Den första av de tre studierna baseras på data från 51 randomiserade studier där ASA, acetylsalicylsyra, användes för att för att förebygga hjärtproblem. Totalt sågs en 15 procent minskad risk för cancer hos patienterna som fick ASA och efter fem års användning minskade risken med 37 procent. Cancerrisken minskade redan efter tre års behandling.

Den andra studien visar att ASA kan minska risken för metastaser. Efter 6,5 års uppföljning hade patienterna som fick ASA en 36 procent lägre risk för fjärrmetastaser. Forskarna tror att läkemedlet minskar spridningen av metastaser.

Den tredje studien visar att även observationsstudier kan visa den cancerskyddande effekten med ASA.