ASA hjälper inte mot prostatacancer

En stor studie motsäger tidigare fynd om att acetylsalicylsyra skulle kunna sänka mortaliteten vid prostatacancer.

16 apr 2015, kl 10:46
0

Flera tidigare observationsstudier har gett tecken på att acetylsalicylsyra, ASA, skulle kunna förbättra prognos och sjukdomsutveckling vid prostatacancer. För att undersöka detta närmare har brittiska forskare gjort en stor studie med en kohort bestående av nästan 12 000 män med prostatacancer. Cancern var icke-metastatisk och männen följdes upp under i snitt 5,4 år.

Studien gav ingen evidens för att ASA skulle minska dödligheten bland män med prostatacancer när man undersökte alla deltagarna tillsammans.

När forskarna tittade på undergruppen med män som började ta ASA först efter de fått veta att de hade sjukdomen fick man ett annat resultat. I denna subgrupp gav ASA snarast en ökad mortalitet. Man tror att det kan vara andra faktorer som påverkat det resultatet och skriver att det behövs fler studier som kan visa om risken i själva verket är ökad.